Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 72 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Moderat konjunkturoppgang fra andre halvår 2016

   Publisert:

   følge av de mange asylsøkerne som da ventes å komme inn i befolkningen. Dette vil bidra til at konsumveksten øker markert

   Artikkel
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • To ruvende skikkelser i norsk statistikk

   Publisert:

   ha hensiktsmessige klassifiseringssystemer i befolkningsstatistikken, og han formulerte blant annet et klart skille mellom den arbeidende, det vil si produktive, del av befolkningen og den ikke-arbeidende del av befolkningen. Etter hans oppfatning var det ikke tvil om at hjemme­værende gifte kvinner tilhørte den første gruppen

   Artikkel
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Svak konjunkturutvikling

   Publisert:

   . Moderat boligprisvekst fra 2015 Høy vekst i inntektene og befolkningen samt lavere renter er bakgrunnen for at boligprisene trendmessig har økt klart i 20 år

   Artikkel
  • Pause i konjunkturoppgangen

   Publisert:

   Høy vekst i inntekter og befolkning har sammen med lave renter og gjeninnhenting etter nedgangen i finanskrisens

   Artikkel
  • Verdien av ulønnet husholdsarbeid

   Publisert:

   året for hele befolkningen har vi multiplisert med antall dager i året og antall personer i aldersgruppen 16 til 74 år. Figur 1 viser sammenlignbare tall for 2000 og 2010. Tallene påvirkes både av endringer i tidsbruk og vekst i befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. I

   Artikkel
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

   Konjunkturtendensene per september 2012

   Publisert:

   år med sterkere befolkningsøkning. Dette har sammenheng med en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, at overskuddet i nettoinnvandringen fra utlandet fortsatt holder seg

   Publikasjon
  • Norsk økonomi i moderat fart

   Publisert:

   økt klart en stund, var veksten lavere i 3. kvartal. Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt. Arbeidsstyrken vil også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel
  • Svak vekst ute demper norsk oppgang

   Publisert:

   . Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt økning. Arbeidsstyrken vil imidlertid også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel
  • Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Publikasjon
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

   Publisert:

   samfunnsøkonomien en stor rolle gjennom blant annet befolkningens bostedspreferanser, økt innvandring, økt internasjonalisering av. Yrkesdeltakelsen i 2008, etter fylke. Basert på arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder Jevnt over

   Artikkel
  • Markert konjunkturoppgang framover

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken vil imidlertid trolig også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldergrupper ønsker å arbeide og at befolkningen øker. Arbeidsledigheten har så langt i år gått litt ned. Vi regner ikke med

   Artikkel
  • Forsiktig konjunkturoppgang i 2013

   Publisert:

   høy befolkningsvekst drevet fram av høy innvandring, og til at en økende andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å arbeide

   Artikkel
  • Sør-Sudan - snart på egne bein

   Publisert:

   vise til som nettopp befolkningen hjemmehørende i det sørlige Sudan (Breidlid mfl. 2010). For utenforstående er det derfor vanskelig regimet i nord ville forsøke å skremme befolkningen til å stemme for union og dernest, når selve avstemningen skulle foretas, at truslene om aksjoner ville

   Artikkel