Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 5 044
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 4. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 5. Kvinner inntar Svalbard

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 6. Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn

 7. Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

 8. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

  øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i

 9. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet I 2023 var 72,8 prosent av befolkningen i alderen 15–74 år yrkesaktive. Endret : 8

 10. Befolkning og offentlig økonomi

  Befolkning og offentlig økonomi Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging

 11. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2020-2100 Framskrevne befolkningstall 2020-2100 2022 2040 2060 2080 2100 Befolkning

 12. Befolkning

  Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange

 13. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet

 14. Samiske forhold

  10,2 5,1 9,3 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

 15. Befolkning

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

 16. Oppgave D. Befolkning og alder

  Oppgave D. Befolkning og alder I denne oppgaven bruker du statistikkbanken for å