Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 72 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Høykonjunktur i sikte

   Publisert:

   årene som kommer, som følge av at aldringen av befolkningen sammen med reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre

   Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

   Publikasjon
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • Konjunkturoppgangen er skjør

   Publisert:

   følge av aldringen i befolkningen og dette medfører at finanspolitikken som helhet blir om lag

   Artikkel
  • Inntektsgrunnlag og ressurser

   Publisert:

   . Deretter omtales utvikling og status for de viktigste økonomiske ressursene i avsnitt om henholdsvis befolkning, arbeidsmarked, utdanning, realkapital, samt forskning og utvikling. Deretter omtales utvikling og status for de viktigste økonomiske ressursene i avsnitt om henholdsvis befolkning, arbeidsmarked, utdanning, realkapital, samt forskning og utvikling

   Artikkel
  • Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG

   Publisert:

   . Arbeidstilbudet kan sies å kunne bli endret på to måter, enten gjennom endringer i befolkningens størrelse og sammen­setning, eller i andelen av befolkningen innenfor ulike grupper som ønsker å jobbe. Aktiviteten i økonomien påvirkes både av hvor mange personer som

   Publikasjon
  • Den moderate oppgangen fortsetter

   Publisert:

   bli betydelig mindre framover, både som følge av justert handlingsregel og økte utgifter i forbindelse med aldringen av befolkningen

   Artikkel
  • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

   Publisert:

   både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning. Framover venter vi at konjunkturutviklingen bidrar til at sysselsettingen

   Artikkel
  • Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt

   Publisert:

   . Fylkene skiller seg ut ved å være de mest folkerike. Samlet sett bor omtrent 43 prosent av Norges befolkning i disse fylkene, og 47 prosent av alle sysselsatte er

   Artikkel
  • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

   Publisert:

   årene, og sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder ventes å holde seg på et lavt nivå

   Artikkel
  • Befolkningsutviklingen

   Publisert:

   : 8. februar 2001 Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer. Åpne og les artikkelen i PDF Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer

   Artikkel
  • Norsk økonomi

   Publisert:

   rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74

   Artikkel
  • A Kantian approach to sustainable development indicators for climate change

   Publisert:

   atmosfæren og/eller den globale temperaturutviklingen. Selv om slike indikatorer gir befolkningen informasjon om tilstanden på

   Publikasjon
  • A counting approach for measuring multidimensional deprivation

   Publisert:

   . august 2012 Statistisk sentralbyrå har i mer enn 40 år gjennomført omfattende undersøkelser om levekårene for den norske befolkningen

   Publikasjon
  • Strukturindikatorer for å sammenligne Norge med EU

   Publisert:

   . desember 2002 Norge ligger svært godt an sammenliknet med EU når det gjelder nivået på samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav arbeidsløshet

   Artikkel