Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 77 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

   Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019

   Publisert:

   , og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og i befolkningen og fortsatt vekst i sysselsettingen fører likevel til noe vekst i arbeidsstyrken

   Publikasjon
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen

   Publisert:

   frisørtjenester, massasje og kroppspleie og lignende. Tiltakene (kombinert med at alvoret i situasjonen ble klar for befolkningen

   Publikasjon
  • Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars

   Publisert:

   økonomiske livet er blitt innstilt etter råd eller pålegg fra helsemyndighetene, eller fordi befolkningen søker å

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2018

   Publisert:

   realkapital, side 52 4. Befolkning og arbeidsinnsats, side 54 4.1. Befolkningen, side 54 4.2

   Artikkel
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   . Samtidig varierer det hvor kraftige influensaviruset rammer befolkninger fra år til år. Dette er det hensiktsmessig

   Artikkel
  • Vi bruker boligen som sparegris

   Publisert:

   . Så er det selvfølgelig en del av befolkningen som til tross for minstesikringen i pensjonssystemet vil ende opp med ganske lav pensjon, og som kunne trenge å

   Artikkel
  • Oppturen i norsk økonomi snart over

   Publisert:

   å ligge noe under trendveksten, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

   Publisert:

   . Konjunkturimpulsene fra offentlige utgifter ventes likevel å bli nær nøytrale ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører reallønnsvekst og videre vekst i sysselsettingen. Stønader fra det offentlige vil også vokse som følge av aldringen av befolkningen og

   Artikkel
  • Rentetoppen er trolig nådd

   Publisert:

   ligge noe under trendveksten framover, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

   Publisert:

   økte utgifter knyttet til en aldrende befolkning. Boligmarkedet er også inne i en nokså nøytral utvikling Etter. Aldringen av befolkningen medfører at også offentlige stønader vil vokse. Svak utvikling i realboligprisene og

   Artikkel
  • Gjelden til norske familier vokser mindre enn før

   Publisert:

   kartlegge husholdningenes sårbarhet i forhold til renteøkninger. Småbarnsforeldre har økt gjelden mest Den yngre delen av den voksne befolkningen har

   Artikkel
  • Langvarig vekst i norsk økonomi

   Publisert:

   årlige veksten i befolkningen har vært 0,7 prosent i denne perioden. De årlige endringene i BNP har variert mye mer enn endringene i befolkningen. 1882 er det eneste året i denne perioden hvor befolkningen, målt som middelfolkemengden, ble redusert

   Artikkel
  • Aldring og sysselsetting i by og bygd

   Publisert:

   års nedgangskonjunktur, som har medført at flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, samt en generell aldring av befolkningen bli redusert til 3,7 prosent i 2020. Aldringen av befolkningen fortsetter, og den kjennetegnes av store regionale ­forskjeller. Rogne og Syse (2017) bygger på

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2017

   Publisert:

   nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang

   Publikasjon
  • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

   Publisert:

   . Ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre. Lønnsinntektene, som er den viktigste inntektskilden for husholdningene, ventes å øke i årene framover. Aldringen av befolkningen

   Artikkel