Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 72 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   . Samtidig varierer det hvor kraftige influensaviruset rammer befolkninger fra år til år. Dette er det hensiktsmessig

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2018

   Publisert:

   realkapital, side 52 4. Befolkning og arbeidsinnsats, side 54 4.1. Befolkningen, side 54 4.2

   Artikkel
  • Vi bruker boligen som sparegris

   Publisert:

   . Så er det selvfølgelig en del av befolkningen som til tross for minstesikringen i pensjonssystemet vil ende opp med ganske lav pensjon, og som kunne trenge å

   Artikkel
  • Oppturen i norsk økonomi snart over

   Publisert:

   å ligge noe under trendveksten, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Rentetoppen er trolig nådd

   Publisert:

   ligge noe under trendveksten framover, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

   Publisert:

   . Konjunkturimpulsene fra offentlige utgifter ventes likevel å bli nær nøytrale ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører reallønnsvekst og videre vekst i sysselsettingen. Stønader fra det offentlige vil også vokse som følge av aldringen av befolkningen og

   Artikkel
  • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

   Publisert:

   økte utgifter knyttet til en aldrende befolkning. Boligmarkedet er også inne i en nokså nøytral utvikling Etter. Aldringen av befolkningen medfører at også offentlige stønader vil vokse. Svak utvikling i realboligprisene og

   Artikkel
  • Gjelden til norske familier vokser mindre enn før

   Publisert:

   kartlegge husholdningenes sårbarhet i forhold til renteøkninger. Småbarnsforeldre har økt gjelden mest Den yngre delen av den voksne befolkningen har

   Artikkel
  • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

   Publisert:

   . Ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre. Lønnsinntektene, som er den viktigste inntektskilden for husholdningene, ventes å øke i årene framover. Aldringen av befolkningen

   Artikkel
  • Langvarig vekst i norsk økonomi

   Publisert:

   årlige veksten i befolkningen har vært 0,7 prosent i denne perioden. De årlige endringene i BNP har variert mye mer enn endringene i befolkningen. 1882 er det eneste året i denne perioden hvor befolkningen, målt som middelfolkemengden, ble redusert

   Artikkel
  • Aldring og sysselsetting i by og bygd

   Publisert:

   års nedgangskonjunktur, som har medført at flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, samt en generell aldring av befolkningen bli redusert til 3,7 prosent i 2020. Aldringen av befolkningen fortsetter, og den kjennetegnes av store regionale ­forskjeller. Rogne og Syse (2017) bygger på

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2017

   Publisert:

   nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang

   Publikasjon
  • Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken økte dermed med rundt 0,7 prosent, om lag på linje med veksten i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (0,6 prosent). Dette innebærer at yrkesprosenten (som angir forholdet imellom arbeidsstyrke og befolkningen i arbeidsdyktig alder) holdt seg på

   Artikkel
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

   Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017

   Publisert:

   , og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og. Det er fortsatt en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, mens samlet netto innflytting, inkludert netto innvandring, fortsatt bidrar til en liten økning i folketallet

   Publikasjon
  • Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP

   Publisert:

   . Årlig publisering Noe av bakgrunnen er bekymring for økende finansieringsbyrde i samband med aldrende befolkning

   Artikkel