Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 76 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet

   Publisert:

   Rapporter 2019/16 Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet Publisert: 14. juni 2019 Endret: 6. februar 2020 Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser

   Publikasjon
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

   Publisert:

   fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

   Publikasjon
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   . De demografiske framskrivningene legger til grunn at byens befolkning vil øke og at det blir flere eldre, mens. Dette skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning, samt økt botid for innvandrere

   Artikkel
  • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

   Perspektiver mot 2025

   Publisert:

   :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Endret spareadferd under pandemien

   Publisert:

   publiseres ikke månedlige data for Sverige. Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. SCB (2021a). Danmarks Statistik (2021b). Andelen av befolkningen som

   Artikkel
  • Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

   Publisert:

   både i Norge og internasjonalt den siste tiden, men med en stadig større andel av befolkningen vaksinert blir langt. Regjeringen har i begynnelsen av september utsatt trinn 4 av gjenåpningen for å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert

   Artikkel
  • Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente

   Publisert:

   Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og. I slutten av mai gikk regjeringen til andre trinn i gjenåpningsplanen, og ifølge Folkehelseinstituttet vil hele den voksne delen av befolkningen ha fått tilbud om

   Artikkel
  • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

   Publisert:

   ." Modellen er basert på administrative data for hele befolkningen og simulerer det videre

   Publikasjon
  • Renteøkninger i sikte

   Publisert:

   øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2020

   Publisert:

   . Befolkning, side 94 Koronaen førte til lav innvandring og lav befolkningsvekst i 2020

   Artikkel
  • Vaksinering gir økt rente

   Publisert:

   økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar

   Artikkel
  • Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig

   Publisert:

   . Det er utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente, som i stor grad bestemmer boligprisutviklingen

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2019

   Publisert:

   . Befolkningen har imidlertid også økt, og disponibel realinntekt per innbygger er fortsatt lavere enn i topp­året 2008 1.3 Norges klimasamarbeid med EU mot 2030 Kapittel 2. Befolkning og arbeidsinnsats, side 22 Folketallet i Norge

   Artikkel