Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 68 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntektsgrunnlag og ressurser

   Publisert:

   . Deretter omtales utvikling og status for de viktigste økonomiske ressursene i avsnitt om henholdsvis befolkning, arbeidsmarked, utdanning, realkapital, samt forskning og utvikling. Deretter omtales utvikling og status for de viktigste økonomiske ressursene i avsnitt om henholdsvis befolkning, arbeidsmarked, utdanning, realkapital, samt forskning og utvikling

   Artikkel
  • Norsk økonomi i moderat fart

   Publisert:

   økt klart en stund, var veksten lavere i 3. kvartal. Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt. Arbeidsstyrken vil også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel
  • Svak vekst ute demper norsk oppgang

   Publisert:

   . Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt økning. Arbeidsstyrken vil imidlertid også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel
  • Sør-Sudan - snart på egne bein

   Publisert:

   vise til som nettopp befolkningen hjemmehørende i det sørlige Sudan (Breidlid mfl. 2010). For utenforstående er det derfor vanskelig regimet i nord ville forsøke å skremme befolkningen til å stemme for union og dernest, når selve avstemningen skulle foretas, at truslene om aksjoner ville

   Artikkel
  • Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Publikasjon
  • Markert konjunkturoppgang framover

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken vil imidlertid trolig også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldergrupper ønsker å arbeide og at befolkningen øker. Arbeidsledigheten har så langt i år gått litt ned. Vi regner ikke med

   Artikkel
  • Fortsatt konjunkturnedgang gir lave renter

   Publisert:

   økt gjennomsnittlig arbeidstid demper økningen. Utviklingen i befolkningens størrelse og sammensetning trekker derimot i retning av økt arbeidstilbud

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Artikkel
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

   Publisert:

   samfunnsøkonomien en stor rolle gjennom blant annet befolkningens bostedspreferanser, økt innvandring, økt internasjonalisering av. Yrkesdeltakelsen i 2008, etter fylke. Basert på arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder Jevnt over

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   ulike husholdsaktiviteter I SSBs tidsbruksundersøkelser framkommer resultatene ved at et utvalg av befolkningen fører

   Artikkel
  • Det svinger i norsk økonomi

   Publisert:

   naturlige utviklingen i befolkningen har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der yrkesaktiviteten var høy. I tillegg har

   Artikkel
  • Virkninger på norsk næringsstruktur av endringer i generelle rammebetingelser

   Betydningen av generelle likevektseffekter

   Publisert:

   ), aldringen av den norske befolkningen (økt offentlig ressursbruk). Rapporten studerer sjablongmessige endringer i disse rammebetingelsene som ikke reflekterer noen vurderinger av hvordan disse mest sannsynlig vil endres fremover

   Publikasjon
  • En oljesmurt økonomi

   Publisert:

   fjerdedel av sysselsettingsveksten. Utviklingen i befolkningens alderssammensetning har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der

   Artikkel
  • Arbeidstiden er redusert med en tredel etter krigen

   Publisert:

   . Mens det var 70 prosent flere personer sysselsatt i 2006 enn i 1946, økte befolkningen i den samme perioden med om lag 50 prosent. Det har med få unntak

   Artikkel
  • Fra tallsnekrer til riksmekler

   Publisert:

   undersåtter berømmet fordi han med glans har klart å kombinere legitimitet både innad i SSB og utad til befolkningen

   Artikkel