Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 69 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

   Publisert:

   . Ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre. Lønnsinntektene, som er den viktigste inntektskilden for husholdningene, ventes å øke i årene framover. Aldringen av befolkningen

   Artikkel
  • Høykonjunktur i sikte

   Publisert:

   årene som kommer, som følge av at aldringen av befolkningen sammen med reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre

   Artikkel
  • Konjunkturoppgangen er skjør

   Publisert:

   følge av aldringen i befolkningen og dette medfører at finanspolitikken som helhet blir om lag

   Artikkel
  • Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP

   Publisert:

   . Årlig publisering Noe av bakgrunnen er bekymring for økende finansieringsbyrde i samband med aldrende befolkning

   Artikkel
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

   Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017

   Publisert:

   , og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og. Det er fortsatt en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, mens samlet netto innflytting, inkludert netto innvandring, fortsatt bidrar til en liten økning i folketallet

   Publikasjon
  • Økonomisk utsyn over året 2017

   Publisert:

   nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang

   Publikasjon
  • Den moderate oppgangen fortsetter

   Publisert:

   bli betydelig mindre framover, både som følge av justert handlingsregel og økte utgifter i forbindelse med aldringen av befolkningen

   Artikkel
  • Aldring og sysselsetting i by og bygd

   Publisert:

   års nedgangskonjunktur, som har medført at flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, samt en generell aldring av befolkningen bli redusert til 3,7 prosent i 2020. Aldringen av befolkningen fortsetter, og den kjennetegnes av store regionale ­forskjeller. Rogne og Syse (2017) bygger på

   Artikkel
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

   Publisert:

   fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

   Publikasjon
  • Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt

   Publisert:

   . Fylkene skiller seg ut ved å være de mest folkerike. Samlet sett bor omtrent 43 prosent av Norges befolkning i disse fylkene, og 47 prosent av alle sysselsatte er

   Artikkel
  • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

   Publisert:

   både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning. Framover venter vi at konjunkturutviklingen bidrar til at sysselsettingen

   Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

   Publikasjon
  • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

   Perspektiver mot 2025

   Publisert:

   :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

   Publikasjon
  • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

   Publisert:

   årene, og sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder ventes å holde seg på et lavt nivå

   Artikkel
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   . De demografiske framskrivningene legger til grunn at byens befolkning vil øke og at det blir flere eldre, mens. Dette skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning, samt økt botid for innvandrere

   Artikkel