Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 54 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Renteøkninger i sikte

   Publisert:

   øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2020

   Publisert:

   . Befolkning, side 94 Koronaen førte til lav innvandring og lav befolkningsvekst i 2020

   Artikkel
  • Vaksinering gir økt rente

   Publisert:

   økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar

   Artikkel
  • Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig

   Publisert:

   . Det er utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente, som i stor grad bestemmer boligprisutviklingen

   Artikkel
  • Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars

   Publisert:

   økonomiske livet er blitt innstilt etter råd eller pålegg fra helsemyndighetene, eller fordi befolkningen søker å

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2019

   Publisert:

   . Befolkningen har imidlertid også økt, og disponibel realinntekt per innbygger er fortsatt lavere enn i topp­året 2008 1.3 Norges klimasamarbeid med EU mot 2030 Kapittel 2. Befolkning og arbeidsinnsats, side 22 Folketallet i Norge

   Artikkel
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   . Samtidig varierer det hvor kraftige influensaviruset rammer befolkninger fra år til år. Dette er det hensiktsmessig

   Artikkel
  • Vi bruker boligen som sparegris

   Publisert:

   . Så er det selvfølgelig en del av befolkningen som til tross for minstesikringen i pensjonssystemet vil ende opp med ganske lav pensjon, og som kunne trenge å

   Artikkel
  • Oppturen i norsk økonomi snart over

   Publisert:

   å ligge noe under trendveksten, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Rentetoppen er trolig nådd

   Publisert:

   ligge noe under trendveksten framover, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

   Publisert:

   . Konjunkturimpulsene fra offentlige utgifter ventes likevel å bli nær nøytrale ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører reallønnsvekst og videre vekst i sysselsettingen. Stønader fra det offentlige vil også vokse som følge av aldringen av befolkningen og

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2018

   Publisert:

   realkapital, side 52 4. Befolkning og arbeidsinnsats, side 54 4.1. Befolkningen, side 54 4.2

   Artikkel
  • Gjelden til norske familier vokser mindre enn før

   Publisert:

   kartlegge husholdningenes sårbarhet i forhold til renteøkninger. Småbarnsforeldre har økt gjelden mest Den yngre delen av den voksne befolkningen har

   Artikkel
  • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

   Publisert:

   økte utgifter knyttet til en aldrende befolkning. Boligmarkedet er også inne i en nokså nøytral utvikling Etter. Aldringen av befolkningen medfører at også offentlige stønader vil vokse. Svak utvikling i realboligprisene og

   Artikkel
  • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

   Publisert:

   . Ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører økte utgifter til alderspensjoner og andre. Lønnsinntektene, som er den viktigste inntektskilden for husholdningene, ventes å øke i årene framover. Aldringen av befolkningen

   Artikkel