Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 57 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norsk økonomi

   Publisert:

   rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74

   Artikkel
  • Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken økte dermed med rundt 0,7 prosent, om lag på linje med veksten i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (0,6 prosent). Dette innebærer at yrkesprosenten (som angir forholdet imellom arbeidsstyrke og befolkningen i arbeidsdyktig alder) holdt seg på

   Artikkel
  • Befolkningsutviklingen

   Publisert:

   : 8. februar 2001 Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer. Åpne og les artikkelen i PDF Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer

   Artikkel
  • Strukturindikatorer for å sammenligne Norge med EU

   Publisert:

   . desember 2002 Norge ligger svært godt an sammenliknet med EU når det gjelder nivået på samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav arbeidsløshet

   Artikkel
  • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland

   Publisert:

   mobilitetsnivået i befolkningen avtar. Kort sagt; aktivitetsnivået i økonomien reduseres. Motsatt gjelder under oppgangskonjunktur

   Artikkel
  • Lav rente får fart på norsk økonomi

   Publisert:

   . 6 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. * Foreløpige tall. Kilde

   Artikkel
  • Lav rente stimulerer norsk økonomi

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. 4 Selveier. 5 Husholdningenes

   Artikkel
  • Økonomisk oppsving – lav prisvekst

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet. 4 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. sjøfolk i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen

   Artikkel
  • Fra tallsnekrer til riksmekler

   Publisert:

   undersåtter berømmet fordi han med glans har klart å kombinere legitimitet både innad i SSB og utad til befolkningen

   Artikkel
  • Arbeidstiden er redusert med en tredel etter krigen

   Publisert:

   . Mens det var 70 prosent flere personer sysselsatt i 2006 enn i 1946, økte befolkningen i den samme perioden med om lag 50 prosent. Det har med få unntak

   Artikkel
  • En oljesmurt økonomi

   Publisert:

   fjerdedel av sysselsettingsveksten. Utviklingen i befolkningens alderssammensetning har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der

   Artikkel
  • Det svinger i norsk økonomi

   Publisert:

   naturlige utviklingen i befolkningen har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der yrkesaktiviteten var høy. I tillegg har

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   ulike husholdsaktiviteter I SSBs tidsbruksundersøkelser framkommer resultatene ved at et utvalg av befolkningen fører

   Artikkel
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

   Publisert:

   samfunnsøkonomien en stor rolle gjennom blant annet befolkningens bostedspreferanser, økt innvandring, økt internasjonalisering av. Yrkesdeltakelsen i 2008, etter fylke. Basert på arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder Jevnt over

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Artikkel