Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 46 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norsk økonomi

   Publisert:

   rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74

   Artikkel
  • Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken økte dermed med rundt 0,7 prosent, om lag på linje med veksten i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (0,6 prosent). Dette innebærer at yrkesprosenten (som angir forholdet imellom arbeidsstyrke og befolkningen i arbeidsdyktig alder) holdt seg på

   Artikkel
  • Befolkningsutviklingen

   Publisert:

   : 8. februar 2001 Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer. Åpne og les artikkelen i PDF Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer

   Artikkel
  • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland

   Publisert:

   mobilitetsnivået i befolkningen avtar. Kort sagt; aktivitetsnivået i økonomien reduseres. Motsatt gjelder under oppgangskonjunktur

   Artikkel
  • Lav rente får fart på norsk økonomi

   Publisert:

   . 6 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. * Foreløpige tall. Kilde

   Artikkel
  • Lav rente stimulerer norsk økonomi

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. 4 Selveier. 5 Husholdningenes

   Artikkel
  • Økonomisk oppsving – lav prisvekst

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet. 4 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. sjøfolk i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen

   Artikkel
  • Fra tallsnekrer til riksmekler

   Publisert:

   undersåtter berømmet fordi han med glans har klart å kombinere legitimitet både innad i SSB og utad til befolkningen

   Artikkel
  • Det svinger i norsk økonomi

   Publisert:

   naturlige utviklingen i befolkningen har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der yrkesaktiviteten var høy. I tillegg har

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Artikkel
  • Fortsatt konjunkturnedgang gir lave renter

   Publisert:

   økt gjennomsnittlig arbeidstid demper økningen. Utviklingen i befolkningens størrelse og sammensetning trekker derimot i retning av økt arbeidstilbud

   Artikkel
  • Markert konjunkturoppgang framover

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken vil imidlertid trolig også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldergrupper ønsker å arbeide og at befolkningen øker. Arbeidsledigheten har så langt i år gått litt ned. Vi regner ikke med

   Artikkel
  • Sør-Sudan - snart på egne bein

   Publisert:

   vise til som nettopp befolkningen hjemmehørende i det sørlige Sudan (Breidlid mfl. 2010). For utenforstående er det derfor vanskelig regimet i nord ville forsøke å skremme befolkningen til å stemme for union og dernest, når selve avstemningen skulle foretas, at truslene om aksjoner ville

   Artikkel
  • Svak vekst ute demper norsk oppgang

   Publisert:

   . Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt økning. Arbeidsstyrken vil imidlertid også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel
  • Norsk økonomi i moderat fart

   Publisert:

   økt klart en stund, var veksten lavere i 3. kvartal. Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt. Arbeidsstyrken vil også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å

   Artikkel