Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 57 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   . De demografiske framskrivningene legger til grunn at byens befolkning vil øke og at det blir flere eldre, mens. Dette skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning, samt økt botid for innvandrere

   Artikkel
  • Endret spareadferd under pandemien

   Publisert:

   Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. SCB (2021a). Danmarks Statistik (2021b). Andelen av befolkningen som investerer i verdipapirer har steget i

   Artikkel
  • Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

   Publisert:

   både i Norge og internasjonalt den siste tiden, men med en stadig større andel av befolkningen vaksinert blir langt. Regjeringen har i begynnelsen av september utsatt trinn 4 av gjenåpningen for å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert

   Artikkel
  • Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente

   Publisert:

   Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og. I slutten av mai gikk regjeringen til andre trinn i gjenåpningsplanen, og ifølge Folkehelseinstituttet vil hele den voksne delen av befolkningen ha fått tilbud om

   Artikkel
  • Renteøkninger i sikte

   Publisert:

   øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2020

   Publisert:

   . Befolkning, side 94 Koronaen førte til lav innvandring og lav befolkningsvekst i 2020

   Artikkel
  • Vaksinering gir økt rente

   Publisert:

   økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar

   Artikkel
  • Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig

   Publisert:

   . Det er utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente, som i stor grad bestemmer boligprisutviklingen

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2019

   Publisert:

   . Befolkningen har imidlertid også økt, og disponibel realinntekt per innbygger er fortsatt lavere enn i topp­året 2008 1.3 Norges klimasamarbeid med EU mot 2030 Kapittel 2. Befolkning og arbeidsinnsats, side 22 Folketallet i Norge

   Artikkel
  • Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars

   Publisert:

   økonomiske livet er blitt innstilt etter råd eller pålegg fra helsemyndighetene, eller fordi befolkningen søker å

   Artikkel
  • Økonomisk utsyn over året 2018

   Publisert:

   realkapital, side 52 4. Befolkning og arbeidsinnsats, side 54 4.1. Befolkningen, side 54 4.2

   Artikkel
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   . Samtidig varierer det hvor kraftige influensaviruset rammer befolkninger fra år til år. Dette er det hensiktsmessig

   Artikkel
  • Vi bruker boligen som sparegris

   Publisert:

   . Så er det selvfølgelig en del av befolkningen som til tross for minstesikringen i pensjonssystemet vil ende opp med ganske lav pensjon, og som kunne trenge å

   Artikkel
  • Oppturen i norsk økonomi snart over

   Publisert:

   å ligge noe under trendveksten, vil aldringen av befolkningen medføre økte utgifter til alderspensjoner og andre stønader

   Artikkel
  • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

   Publisert:

   . Konjunkturimpulsene fra offentlige utgifter ventes likevel å bli nær nøytrale ettersom aldringen av befolkningen og økende reallønnsvekst medfører reallønnsvekst og videre vekst i sysselsettingen. Stønader fra det offentlige vil også vokse som følge av aldringen av befolkningen og

   Artikkel