Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 229 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid til ulike personlige behov for 16-19-åringer en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, alder 16-19-år. 1971-2010. Timer og minutter 1971 1980 1990 2000 2010 Inntektsgivende arbeid 2,28 1,34 1,40 1,51 1,21 Husholdsarbeid 1,42 1,

   Artikkel
  • Fedre deltar mer i husarbeid og omsorg

   Publisert:

   Tidsbruksundersøkelser viser hvordan befolkningen som helhet, eller ulike grupper, for eksempel foreldre, fordeler tiden mellom ulike gjøremål. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger

   Artikkel
  • Barn og unge er hjemme 15 timer daglig

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mest hjemme - uansett alder Barn og unge tilbringer, som alle andre, mesteparten av døgnet hjemme. Ser vi på

   Artikkel
  • Hun går på tur - han løper

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Fritid, kultur- og mediebruk blant kvinner og menn Hun går på tur - han løper Publisert: 1. mars 2010 Kvinner og menn trener nesten like ofte, men

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon
  • Mest fornøyd med (delvis) likestilling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Likestilling på hjemmebane Mest fornøyd med (delvis) likestilling Publisert: 9. mars 2009 Husarbeid og det praktiske arbeidet i og rundt hjemmet er fortsatt sterkt kjønnsdelt,

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Nordiske menn gjør mest hjemme

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/1 Tidsbruk i europeiske land Nordiske menn gjør mest hjemme Publisert: 15. februar 2008 Mens gifte eller samboende menn i Norge og Sverige gjør nær 40 prosent av husholdningsarbe

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far? Publisert: 9. desember 2004 I denne artikkelen sammenligner vi mødres og fedres beskrivelser av hvordan de fordeler oppgave

   Artikkel
  • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Arbeidsdeling hjemme blant foreldrepar Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning? Publisert: 9. desember 2004 På tross av omfattende reformer og en offentlig målsetting om økt l

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i kvinners tid til husarbeid på 1990-tallet

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrås (SSBs) nye tidsbruksundersøkelse viser at befolkningen i alderen 16-74 første tidsbruksundersøkelsen ble gjennomført i Norge (tabell 1, figur 1). Tidsbruksundersøkelsen gjennomføres ved at et utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene

   Publisert:

   småbarnsforeldres tidsmønster basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1971-2000. Slike undersøkelser gir et samlet bilde av tidsbruk i befolkningen generelt og i ulike grupper, og er den beste datakilden for å belyse tid til hus- og omsorgsarbeid. Data samles inn ved at et utvalg av befolkningen noterer sine

   Artikkel