Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 218 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 4 prosent muslimer i Norge? - Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Største land. 2016 og 2006

   Publisert:

   Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Største land. 2016 og 2006 Land 2016 2006 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt LKI -M12 Innvandrere Norskfødte med innvandrerfor

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge? - Andel som fortsatt har den tro som de ble oppdratt i, etter religion. 2016

   Publisert:

   Andel som fortsatt har den tro som de ble oppdratt i, etter religion. 2016 Andelen som har troen fortsatt Andelen som ikke lenger har noen tro Andel gått til andre religioner Antall observasjoner Is

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også. Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fedrekvoten-mer-populaer-enn-noen-gang--298200 Horgen, E., H. (2017). Åtte år med

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010

   Publisert:

   . Hvert tiende år gjennomfører SSB tidsbruksundersøkelser blant befolkningen. Dette er store dagbokbaserte undersøkelser av befolkningens tidsbruk som er gjennomført siden 1970. Rapporten «Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Publikasjon
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen prosent gutter og 77 prosent jenter Denne tilnærmingen mellom kjønnene på dette området finner vi for øvrig også i befolkningen generelt (Vaage 2012c). Det

   Artikkel
  • Hvem er de nye involverte fedrene?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2013 Hvem er de nye involverte fedrene? Publisert: 6. desember 2013 Dagens fedre bruker langt mer tid til ulønnet familiearbeid, såkalt husholdsarbeid, enn fedre på begynnelsen

   Artikkel
  • Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

   Publisert:

   Rapporter 2013/45 Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper Publisert: 15. oktober 2013 Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruke

   Publikasjon
  • Fortsatt få som tar seg råd til vaskehjelp

   Publisert:

   , særlig husvasken, og trendanalytikere spår at flere vil kjøpe slike tjenester i årene som kommer (VG 2012). Undersøkelser av befolkningens tidsbruk viser at det rengjøringshjelp er forholdsvis lite utbredt i befolkningen som helhet, men at det er store forskjeller etter inntekts- og utdanningsnivå. Andelen med

   Artikkel
  • Barns dagligliv i endring

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Økt tid til utdanning blant 13-15

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid til ulike personlige behov for 16-19-åringer en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter kjønn. 2010. Prosent Alle Gutter Jenter Samvær med familie 3 2 4 Utdanning 16 14 19 Inntektsarbeid 3

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1

   Artikkel