Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 225 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mer fritid - på bekostning av husarbeid

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har sammenlignbare data om befolkningens tidsbruk for hvert tiår fra 1971 til 2010. De fleste tall som presenteres her, er gjennomsnittstall for hele eller grupper av befolkningen, det vil si. Igjen må vi huske at dette er et gjennomsnittstall for hele befolkningen og for alle dager i uka

   Artikkel
  • Sosial og politisk deltaking

   Publisert:

   . Om lag en femtedel av befolkningen 16-79 år bodde alene i 2002. Blant menn er andelen mer enn fordoblet siden 1980, mens økningen har. Holdningsundersøkelser viser at det store flertallet av befolkningen ønsker å bruke mer tid til samvær med venner. Det er stadig færre som oppgir at de mang-ler en fortrolig venn utenom egen familie, og det ser ut til at gode venner

   Artikkel
  • Mange innvandrere digitalt ekskludert

   Publisert:

   . Undersøkelsen Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett er en oppfølger til undersøkelsen IKT-ferdigheter i den norske befolkningen og rapporten Borger og bruker. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse (Gravdahl og Guthu, 2008

   Artikkel
  • Juletid med arbeid og fest

   Publisert:

   gjennomførte Statistisk sentralbyrå sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I disse undersøkelsene gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de gjør i løpet av to dager. I juledagene er vi sammen hele 9 timer og 22 minutter. 17 prosent av befolkningen har besøk av eller er på besøk hos slekt per døgn i året under ett

   Artikkel
  • Kultur og mediebruk i forandring

   Bruk av kulturtilbud og massemedier fra 1991 til 2006

   Publisert:

   . desember 2007 Kino er det kulturtilbudet flest benytter seg av, og bare 1 prosent av befolkningen har aldri vært på kino

   Publikasjon
  • Norsk kulturbarometer 2012

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på

   Publikasjon
  • Like mange leser avis på nettet som på papir

   Publisert:

   . Andelen med avisabonnement synker I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen

   Artikkel
  • Lytter på radio halvannen time daglig

   Publisert:

   undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. Forfatter: Hege Kristin Fosser Pedersen 58 prosent av den norske befolkningen lyttet fire minutter for befolkningen generelt, eller seks minutter blant lytterne. Menn har gjennom hele 1990-tallet

   Artikkel
  • Døgnrytmen er blitt mer variert

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Flere i inntektsarbeid på

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2012

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at 55 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2012, mot 63 prosent i 2011

   Publikasjon
  • Velutdannede kinogjengere

   Publisert:

   undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. Forfatter: Hege Kristin Fosser Pedersen Kinointeressen til den norske befolkningen på kino i løpet av en måned. Gjennomsnittlig antall kinobesøk per år var drøyt fire for hele den norske befolkningen

   Artikkel
  • Høy andel mobil- og nettbrukere i norden

   Publisert:

   . februar 2002 Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU-Møllerud Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU

   Artikkel
  • Donald Duck holder fast på guttene

   Publisert:

   ). Som i resten av befolkningen har denne andelen sunket de siste tiåra, til 19 prosent i 2012, særlig fra 1991 til 1994. Ser vi befolkningen under ett, har tiden per dag brukt på tegneserieblader gått ned i perioden 1991-2012, fra 36 til 23 minutter

   Artikkel
  • Høy deltakelse i Norden

   Publisert:

   årene. Tall fra 2007 viser at bare 8 prosent av den voksne befolkningen er medlemmer i partier, 3 prosent regner seg som aktive, og aktiviteten er omtrent likt for begge kjønn (se figur 2). Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert, sammenlignet med

   Artikkel
  • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede?

   Publisert:

   . En av metodene vi kan bruke for å undersøke dette, er å spørre et utvalg av befolkningen om hva de har gjort i øker, skulle vi tro det ble brukt mer tid på de morsomme aktivitetene, de befolkningen liker best, og mindre på de umorsomme

   Artikkel