Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 225 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

   Publisert:

   . Høy tillit i Norden Variasjon i politisk tillit blir i litteraturen gjerne forklart med i hvilken grad befolkningen føler en «avstand. Følgelig vil vi forvente at en økning i avstanden mellom befolkningen og myndighetene vil gi seg utslag i minkende tillit

   Artikkel
  • Undersøkelse om bibliotekbruk

   Publisert:

   . Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen har besøkt folkebiblioteket i løpet av det siste året. Over en tredjedel av disse har besøkt folkebiblioteket ti ganger eller mer. Studenter bruker folkebiblioteket i større grad enn befolkningen generelt. Universitets- og

   Publikasjon
  • Fritidsvaner i endring

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 5/2014 Fritid og kultur Fritidsvaner i endring Publisert: 9. desember 2014 Sammenligner vi dagens tall om befolkningens fritid med tidligere Åpne og les artikkelen i PDF (582 KB) Sammenligner vi dagens tall om befolkningens fritid med tidligere undersøkelser, har

   Artikkel
  • Oslo-folk leser mer bøker enn andre

   Publisert:

   konsert enn innbyggerne i de andre store byene. Forfatter: Odd Vaage Dette fremgår av rapporten Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud , der SSB har sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008, sammenlignet med andre store byer

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2009

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79. Færre avislesere, flere boklesere 65 prosent av befolkningen leste en eller flere papiraviser i

   Publikasjon
  • Kulturstatistikk 2015

   Publisert:

   høvesvis 57 og 59 prosent av befolkninga som lytta til radio på ein gjennomsnittsdag

   Publikasjon
  • To av tre bruker mobiltelefon per døgn

   Publisert:

   Norsk mediebarometer 2004 To av tre bruker mobiltelefon per døgn Publisert: 25. april 2005 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per. Dekningen var lavest blant barn og eldre. Forfatter: Odd Frank Vaage 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2014

   Publisert:

   . 64 prosent av befolkninga lytta til radio på ein gjennomsnittsdag i 2014. Det er den høgaste delen dei siste ti. Radio og TV Delen av befolkninga som lyttar til radio på ein gjennomsnittsdag auka frå

   Publikasjon
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2015

   Publisert:

   avislesing 42 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2015, mot 49 prosent i 2014

   Publikasjon
  • Norsk mediebarometer 2007

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen 66 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007, noe som er 6 prosentpoeng høyere enn i 2006

   Publikasjon
  • Tidene skifter

   Tidsbruk 1971-2010

   Publisert:

   et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år har fra februar 2010 til februar 2011 ført hefter i to

   Publikasjon
  • Hvor travelt har vi det egentlig?

   Publisert:

   . oktober 1999 Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner Åpne og les artikkelen i PDF (18.5 MB) Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra

   Artikkel
  • Mer krim, komedier og konserter

   Publisert:

   . Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken. Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken

   Artikkel
  • Over 80 og fortsatt fysisk aktiv

   Publisert:

   : Odd Frank Vaage Befolkningen i Norge eldes. Da blir det viktig at de eldste holder seg mest mulig i fysisk aktivitet og har god helse lengst mulig. I den eldste gruppen er andelen 45 prosent, altså omtrent det samme. Gjennomsnittet for befolkningen generelt mellom 16 og 79 år er 50 prosent

   Artikkel