Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 221 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i d

   Publikasjon
  • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

   Publisert:

   -Hålogaland 193498 200353 204961 Nord-Hålogaland 186242 192345 196508 Andel av befolkningen som var medlem i Den norske kirke har aldergrupper og befolkning er dette vist på Den norske kirkes egen medlemsstatistikk. Nedgangen i antall medlemmer gjenspeiler seg i kirkelige tjenester som døpte og konfirmerte. Antall døpte har

   Artikkel
  • Den norske kirke

   Publisert:

   Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

   Statistikk
  • Norsk mediebarometer 2019

   Publisert:

   . Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79. Resultatene fra undersøkelsen viser at 27 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2019, mot 30 prosent i 2018

   Publikasjon
  • Halvparten av befolkningen dropper TV

   Publisert:

   Halvparten av befolkningen dropper TV Publisert: 19. mai 2020 Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra befolkningen falt med hele 34 prosentpoeng i perioden fram til 2019, viser tall fra Norsk mediebarometer 2019

   Artikkel
  • Vi ferierte mer utenlands

   Publisert:

   størst andel av befolkningen som dro på feriereiser. Da var 92,5 prosent av nordmenn over 16 år på

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2018

   Publisert:

   året, over 10 000 fleire enn i 2017. Lyd og bilete I 2018 høyrde 50 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   –39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder

   Artikkel
  • Styrketrening stadig mer populært

   Publisert:

   . Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten

   Artikkel
  • En av fire leser bøker daglig

   Publisert:

   . I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert?

   Publisert:

   sekulært samfunn enn tidligere. Det er en utbredt skepsis til religiøs tro og praksis: En femtedel av befolkningen sier at de er skeptiske til personer med kristen tro, mens. Religionen er en langt viktigere del av livet enn for befolkningen forøvrig, både blant kristne og blant dem som bekjenner seg til andre religioner. På

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert? - Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening. Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon

   Publisert:

   Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening . Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon1

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert? - Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blantinnvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 2016

   Publisert:

   Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 20161 Tillit til andre Institusjonell tillit Alle Mu

   Artikkel
  • Færre medlemmer i Den norske kirke

   Publisert:

   . Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000. Forfatter: Per T. Tuhus / Elisabeth Haraldsrud Andel av befolkningen som er medlem i Den norske kirke (Dnk) har også gått ned. I 2018 var 70 prosent av befolkningen medlem i Dnk, mens det i 2015 var 73 prosent, viser nye tall fra Den norske kirke. Figur 1

   Artikkel
  • Fire av ti hører på DAB-radio hver dag

   Publisert:

   Fire av ti hører på DAB-radio hver dag Publisert: 26. april 2019 Flere har tilgang til DAB-radio hjemme og i bilen, men radiolyttingen generelt i befolkningen har aldri vært målt lavere. Forfatter: Nina Tuv Flere har tilgang til DAB-radio hjemme og i bilen, men radiolyttingen generelt i befolkningen har aldri vært målt lavere. Forfatter

   Artikkel