Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 234 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kultur og mediebruk i forandring

   Bruk av kulturtilbud og massemedier fra 1991 til 2006

   Publisert:

   . desember 2007 Kino er det kulturtilbudet flest benytter seg av, og bare 1 prosent av befolkningen har aldri vært på kino

   Publikasjon
  • De fleste har en fortrolig venn

   Publisert:

   , når vi ser befolkningen under ett. Det vil si at de ser foreldrene sine sjeldnere enn hver måned. På). I 2001 var vel halvparten av den voksne befolkningen aktiv i organisasjoner og foreninger, henholdsvis 49 prosent kvinner og 43 prosent menn

   Artikkel
  • Mer internettbruk og flere dager på ferie

   Publisert:

   større del av befolkningen vært på kino, fra 52 prosent i 1992 til 67 prosent i 2006 (Vaage 2007 mediebruksundersøkelsen 1994 var det 35 prosent av befolkningen som oppga at de driver med egenaktivitet på kulturfronten. I 2004

   Artikkel
  • Nordiske menn gjør mest hjemme

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/1 Tidsbruk i europeiske land Nordiske menn gjør mest hjemme Publisert: 15. februar 2008 Mens gifte eller samboende menn i Norge og Sverige gjør nær 40 prosent av husholdningsarbe

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2007

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen 66 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007, noe som er 6 prosentpoeng høyere enn i 2006

   Publikasjon
  • Digital verden uten eldre kvinner

   Publisert:

   økt bruk av Internett, mot 26 prosent for hele befolkningen. Det er derfor grunn til å

   Artikkel
  • Myten om spreke nordmenn står for fall

   Publisert:

   . Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet

   Artikkel
  • Yngst publikum på kino, eldst på opera

   Publisert:

   mediebruksundersøkelsen 2004 oppga 31 prosent av befolkningen at de driver med egenaktivitet innenfor kultur. I 1994 månedene i 1991, mot 28 prosent i 2004. Konsertbesøk totalt viser at 48 prosent av befolkningen hadde vært på

   Artikkel
  • Nesten en kilo julepynt til hver

   Publisert:

   på julaften, 12,6 prosent av landets befolkning. De aller mest julaftenkirkeglade menneskene finner vi i Bykle kommune Her

   Artikkel
  • Mest fornøyd med (delvis) likestilling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Likestilling på hjemmebane Mest fornøyd med (delvis) likestilling Publisert: 9. mars 2009 Husarbeid og det praktiske arbeidet i og rundt hjemmet er fortsatt sterkt kjønnsdelt,

   Artikkel
  • Vaskehjelp vanligst i høystatusgrupper

   Publisert:

   økt yrkesaktivitet blant kvinner, større boliger og høyere inntekter i de fleste grupper hadde bare om lag 6 prosent av den voksne befolkningen slike tjenester i 2000 høyinntektsgrupper og blant dem med lang utdanning (Kitterød 1998, 2002). Alle lag av befolkningen

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2008

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen 68 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2008, mot 72 prosent i 2007. Dette

   Publikasjon
  • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede?

   Publisert:

   . En av metodene vi kan bruke for å undersøke dette, er å spørre et utvalg av befolkningen om hva de har gjort i øker, skulle vi tro det ble brukt mer tid på de morsomme aktivitetene, de befolkningen liker best, og mindre på de umorsomme

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   ulike husholdsaktiviteter I SSBs tidsbruksundersøkelser framkommer resultatene ved at et utvalg av befolkningen fører

   Artikkel
  • Gammel og ung - alle er mer fysisk aktive

   Publisert:

   spørsmål i disse levekårsundersøkelsene er befolkningens generelle fysiske aktivitet på spørsmål om ulike fysiske aktiviteter blitt stilt til alle som har deltatt i undersøkelsen. Vi får dermed et bilde av hvordan aktivitetsgraden er i hele befolkningen

   Artikkel