Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 213 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Myten om spreke nordmenn står for fall

   Publisert:

   . Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet

   Artikkel
  • En som kommer når det virkelig trengs

   Publisert:

   levekårsundersøkelsen i 2002 viser da også at de aller fleste har det. Bare 2 prosent av den voksne befolkningen i Norge mangler en god venn årene, og i befolkningen er det omtrent en av fire som ser foreldrene sine sjeldnere enn hver måned (San dnes 2007

   Artikkel
  • Yngst publikum på kino, eldst på opera

   Publisert:

   mediebruksundersøkelsen 2004 oppga 31 prosent av befolkningen at de driver med egenaktivitet innenfor kultur. I 1994 månedene i 1991, mot 28 prosent i 2004. Konsertbesøk totalt viser at 48 prosent av befolkningen hadde vært på

   Artikkel
  • Nesten en kilo julepynt til hver

   Publisert:

   på julaften, 12,6 prosent av landets befolkning. De aller mest julaftenkirkeglade menneskene finner vi i Bykle kommune Her

   Artikkel
  • Mest fornøyd med (delvis) likestilling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Likestilling på hjemmebane Mest fornøyd med (delvis) likestilling Publisert: 9. mars 2009 Husarbeid og det praktiske arbeidet i og rundt hjemmet er fortsatt sterkt kjønnsdelt,

   Artikkel
  • Vaskehjelp vanligst i høystatusgrupper

   Publisert:

   økt yrkesaktivitet blant kvinner, større boliger og høyere inntekter i de fleste grupper hadde bare om lag 6 prosent av den voksne befolkningen slike tjenester i 2000 høyinntektsgrupper og blant dem med lang utdanning (Kitterød 1998, 2002). Alle lag av befolkningen

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2008

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen 68 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2008, mot 72 prosent i 2007. Dette

   Publikasjon
  • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede?

   Publisert:

   . En av metodene vi kan bruke for å undersøke dette, er å spørre et utvalg av befolkningen om hva de har gjort i øker, skulle vi tro det ble brukt mer tid på de morsomme aktivitetene, de befolkningen liker best, og mindre på de umorsomme

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   ulike husholdsaktiviteter I SSBs tidsbruksundersøkelser framkommer resultatene ved at et utvalg av befolkningen fører

   Artikkel
  • Gammel og ung - alle er mer fysisk aktive

   Publisert:

   spørsmål i disse levekårsundersøkelsene er befolkningens generelle fysiske aktivitet på spørsmål om ulike fysiske aktiviteter blitt stilt til alle som har deltatt i undersøkelsen. Vi får dermed et bilde av hvordan aktivitetsgraden er i hele befolkningen

   Artikkel
  • Vi er minst interessert i ukeblader

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet i alderen 9-79 år er det 71 prosent som bruker Internett en gjennomsnittsdag, og Internett brukes i 65 minutter per dag (Vaage 2009

   Artikkel
  • Et mangfold av tro og livssyn

   Publisert:

   - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan tallfestes, verken i beskrivelsen av befolkningen eller i integreringsdebatten. Forfatter - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan tallfestes, verken i beskrivelsen av befolkningen eller i integreringsdebatten. Forfatter

   Artikkel
  • Mye TV og kino, lite avislesing og teaterbesøk

   Publisert:

   . august 2009 Internett og tv er de mest brukte mediene blant innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa utenom EU, mens radiolytting og avislesing er mindre utbredt enn i befolkningen generelt fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa utenom EU, mens radiolytting og avislesing er mindre utbredt enn i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Mest familie- og nabokontakt på bygda

   Publisert:

   økt (Andersen 2006). I 1980 bodde drøyt en av åtte personer i den voksne befolkningen 16 år og over alene å ha venner på bostedet varierer mellom de ulike landsdelene. 95 prosent av den voksne befolkningen i Nord-Norge har en god venn på

   Artikkel
  • Kulturinteressen øker, også på landet

   Publisert:

   gjør det i litt mindre grad enn befolkningen generelt. Også fysisk aktivitet på fritida har økt, samtidig som vi tilbringer mer tid foran PC-skjermen gjør det i litt mindre grad enn befolkningen generelt. Også fysisk aktivitet på fritida har økt, samtidig som vi tilbringer mer tid foran PC-skjermen

   Artikkel