Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 139 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid brukt til ulike utdanningsaktiviteter en gjennomsnittsdag, dager med undervisning. Alder 16-19 år. 1980-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010 1980

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid til ulike personlige behov for 16-19-åringer en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter kjønn. 2010. Prosent Alle Gutter Jenter Samvær med familie 3 2 4 Utdanning 16 14 19 Inntektsarbeid 3

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, alder 16-19-år. 1971-2010. Timer og minutter 1971 1980 1990 2000 2010 Inntektsgivende arbeid 2,28 1,34 1,40 1,51 1,21 Husholdsarbeid 1,42 1,

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som utfører husholdsarbeid en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 Hu

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen prosent gutter og 77 prosent jenter Denne tilnærmingen mellom kjønnene på dette området finner vi for øvrig også i befolkningen generelt (Vaage 2012c). Det

   Artikkel
  • Norsk kulturbarometer 2012

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på

   Publikasjon
  • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010

   Publisert:

   . Hvert tiende år gjennomfører SSB tidsbruksundersøkelser blant befolkningen. Dette er store dagbokbaserte undersøkelser av befolkningens tidsbruk som er gjennomført siden 1970. Rapporten «Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Publikasjon
  • Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

   Publisert:

   Rapporter 2013/45 Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper Publisert: 15. oktober 2013 Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruke

   Publikasjon
  • Kulturstatistikk 2012

   Publisert:

   . Radio og TV Delen radiolyttarar i befolkninga ligg på 60 prosent i 2012, medan delen TV-sjåarar ligg på 77 prosent

   Publikasjon
  • Norge – et sekulært samfunn?

   Publisert:

   andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i noen tros- eller livssynsforening, steget fra 8 til 14 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB. Forfatter: Liv Taule Åpne og les artikkelen i PDF (407 KB) I løpet av de siste 20 årene har andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i noen tros

   Artikkel
  • Donald Duck holder fast på guttene

   Publisert:

   ). Som i resten av befolkningen har denne andelen sunket de siste tiåra, til 19 prosent i 2012, særlig fra 1991 til 1994. Ser vi befolkningen under ett, har tiden per dag brukt på tegneserieblader gått ned i perioden 1991-2012, fra 36 til 23 minutter

   Artikkel
  • Like mange leser avis på nettet som på papir

   Publisert:

   . Andelen med avisabonnement synker I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen

   Artikkel
  • Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive

   Publisert:

   medlemskap i organisasjoner, politisk deltakelse, sosialt nettverk, samt tillit og religiøs tilhørighet i den norske befolkningen. Resultatene viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har høy tillit til hverandre

   Artikkel