Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 139 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fortsatt få som tar seg råd til vaskehjelp

   Publisert:

   , særlig husvasken, og trendanalytikere spår at flere vil kjøpe slike tjenester i årene som kommer (VG 2012). Undersøkelser av befolkningens tidsbruk viser at det rengjøringshjelp er forholdsvis lite utbredt i befolkningen som helhet, men at det er store forskjeller etter inntekts- og utdanningsnivå. Andelen med

   Artikkel
  • Radioen stadig mer i bakgrunnen

   Publisert:

   undersøkelser som er spesielt konstruert til å fange opp befolkningens massemediebruk, slik som Norsk mediebarometer (Vaage 2012). Tidsbruksundersøkelsene er basert på. I 1971 leste 60 prosent av befolkningen avis på fritiden en gjennomsnittsdag, alle dager i uka (se figur 1). Her er

   Artikkel
  • Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/4 Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk Publisert: 9? Hva er utfordringene med å måle hvordan vi disponerer tiden vår? Forfatter: Aina Holmøy Tidsbruksundersøkelsene er den eneste kilden som gir en samlet oversikt over hvordan befolkningen fordeler sin tid

   Artikkel
  • Ikke lenger nedgang i husarbeidet

   Publisert:

   gjøre noe mindre i huset fram til 2000. Så har det bremset opp. I 2010 gikk like mange timer daglig til husholdsarbeid som i 2000, for befolkningen sett under ett. Det er særlig har det bremset opp. I 2010 gikk like mange timer daglig til husholdsarbeid som i 2000, for befolkningen sett under ett. Det er særlig

   Artikkel
  • Døgnrytmen er blitt mer variert

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Flere i inntektsarbeid på

   Artikkel
  • Oppvask, oppussing og barnepass - hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet?

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). «Når marked mangler» Argumentene mot å ta med ulønnet husholdsarbeid gikk hovedsakelig ut

   Artikkel
  • Barn og unge er hjemme 15 timer daglig

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mest hjemme - uansett alder Barn og unge tilbringer, som alle andre, mesteparten av døgnet hjemme. Ser vi på

   Artikkel
  • Friere fredag for de fleste?

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Endringer i arbeidslivet Gjennom det siste

   Artikkel
  • Over 67 år - og fortsatt aktiv

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mye oppmerksomhet har vært knyttet til at andelen eldre i befolkningen vil øke dramatisk de nærmeste tiårene. Da er det viktig å få

   Artikkel
  • Barns dagligliv i endring

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Økt tid til utdanning blant 13-15

   Artikkel
  • Juletid med arbeid og fest

   Publisert:

   gjennomførte Statistisk sentralbyrå sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I disse undersøkelsene gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de gjør i løpet av to dager. I juledagene er vi sammen hele 9 timer og 22 minutter. 17 prosent av befolkningen har besøk av eller er på besøk hos slekt per døgn i året under ett

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2011

   Publisert:

   . Bøker Det vart totalt utgitt nær 12 000 bøker i 2011, ein auke på 2 prosent frå 2010. 27 prosent av befolkninga i alderen 9-79. Radio og TV I 2011 såg 81 prosent av befolkninga på fjernsyn, mens 55 prosent lytta til radio ein gjennomsnittsdag. I 2010 var tala på

   Publikasjon
  • Fleire besøker kino, museum og teater

   Publisert:

   bøker i 2011. Dette er ein svak auke frå 2010. 27 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år las ei bok på

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2012

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at 55 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2012, mot 63 prosent i 2011

   Publikasjon
  • Halve befolkningen leser aviser på nettet

   Publisert:

   Norsk mediebarometer 2012 Halve befolkningen leser aviser på nettet Publisert: 16. april 2013 10 prosent leste aviser høyest i befolkningen, med 65 prosent per døgn. Andelen nettavislesere er lavest i aldersgruppen 9-15

   Artikkel