Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 234 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sosial og politisk deltaking

   Publisert:

   . Om lag en femtedel av befolkningen 16-79 år bodde alene i 2002. Blant menn er andelen mer enn fordoblet siden 1980, mens økningen har. Holdningsundersøkelser viser at det store flertallet av befolkningen ønsker å bruke mer tid til samvær med venner. Det er stadig færre som oppgir at de mangler en fortrolig venn utenom egen familie, og det ser ut til at gode venner

   Artikkel
  • Fritid og kultur

   Publisert:

   klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Færre spiller i musikkorps eller er medlemmer i Norges Idrettsforbund. Vi finner også

   Artikkel
  • Mest mosjon og idrett blant de med høy inntekt og utdanning

   Publisert:

   ? Tre av fire mosjonerer minst en gang per måned Blant den norske befolkningen i alderen 16-79 besøksintervju med et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16-79 år på 3 250 personer. Et utvalg av disse, 1 925 personer, fylte ut et tilleggsskjema om fritidsbruk

   Artikkel
  • Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far? Publisert: 9. desember 2004 I denne artikkelen sammenligner vi mødres og fedres beskrivelser av hvordan de fordeler oppgave

   Artikkel
  • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Arbeidsdeling hjemme blant foreldrepar Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning? Publisert: 9. desember 2004 På tross av omfattende reformer og en offentlig målsetting om økt l

   Artikkel
  • Internettavisene demper nedgangen i lesing av papiraviser

   Publisert:

   . Nedgangen er beskjeden, men jevn. Mens 84 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år leste papiravis en gjennomsnittsdag i 1997, var andelen 77 prosent i 2003. Andelen av befolkningen som leser internettutgaver av papiraviser ble første gang målt i 2001. Færre avislesere også iberegnet Internett Man kan

   Artikkel
  • Så gjør vi så ... ved juletid

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000 sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I slike undersøkelsene gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de samvær per dag i jula, mens andelen er 81 prosent ellers i året. 2 prosent av befolkningen er i selskap per dag i året under ett

   Artikkel
  • Hver åttende Osloenser på juleferie

   Publisert:

   . I 1992 var det kun 4 prosent av befolkningen som reiste vekk på juleferie, i 1998 var det 6 prosent som forlot hjemmet til fordel for julefeiring andre steder på juleferie, er jula den tiden av året det er minst populært å reise på ferie blant befolkningen

   Artikkel
  • Nordmenn bruker minst tid på husholdningsarbeid og måltider

   Publisert:

   både fridager og feriedager med i gjennomsnittstallene der annet ikke er nevnt. Gjennomsnittstallene for den tiden befolkningen bruker på en aktivitet i løpet av døgnet, omfatter også. Befolkningen i Ungarn og Slovenia bruker også relativt mye tid på husholdsarbeid. ...og på måltider Nordmenn bruker

   Artikkel
  • Nordmenn har mest fritid - men ser lite på TV

   Publisert:

   . Nesten 60 prosent av befolkningen i alderen 20-74 år utfører en eller annen form for inntektsarbeid ved 10-tiden og 14-tiden. Franskmennenes rytme er noe annerledes. For det første er det færre i befolkningen som er på arbeid på

   Artikkel
  • Rekordmange nordmenn på påskeferie

   Publisert:

   . De ferskeste ferietallene fra SSB fra 2003 viser at hele 20 prosent av den norske befolkningen drar. Hele 65 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år reiste på ferietur i månedene mai, juni, juli og august i 2003

   Artikkel
  • Ta på seg ryggsekken eller «promenera på trottoarerna»

   Publisert:

   hadde nokså strenge restriksjoner på den type programstoff. I 1969 var det 9 prosent av den norske befolkningen som hørte på svensk radio en befolkningen innblikk først og fremst i svensk populærkultur, men også svensk kultur, politikk, levesett og tenkemåter i sin helhet. Det gikk ikke noen

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2004

   Publisert:

   ) To av tre bruker mobiltelefon per døgn 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per

   Publikasjon
  • To av tre bruker mobiltelefon per døgn

   Publisert:

   Norsk mediebarometer 2004 To av tre bruker mobiltelefon per døgn Publisert: 25. april 2005 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per. Dekningen var lavest blant barn og eldre. Forfatter: Odd Frank Vaage 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per

   Artikkel
  • Økonomisk utvikling og verdiskaping

   Publisert:

   både for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. I perioder var arbeidsløsheten meget stor, og en stor andel av befolkningen var da avhengig av fattigstøtte. Høye barnekull fra årene rundt

   Artikkel