Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 231 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fritid og kultur

   Publisert:

   . Fra begynnelsen av 1990-tallet og til 2002 ser det derimot ut til at en større andel av befolkningen har vært på. 6 prosent av befolkningen hadde vært på en opera- eller operetteforestilling siste år i 2000. økende besøk på

   Artikkel
  • Sosial og politisk deltaking

   Publisert:

   . Om lag en femtedel av befolkningen 16-79 år bodde alene i 2002. Blant menn er andelen mer enn fordoblet siden 1980, mens økningen har. Holdningsundersøkelser viser at det store flertallet av befolkningen ønsker å bruke mer tid til samvær med venner. Det er stadig færre som oppgir at de mang-ler en fortrolig venn utenom egen familie, og det ser ut til at gode venner

   Artikkel
  • Yrkesliv eller pensjonisttilværelse

   Levekår og tidsbruk i aldersgruppen 62-66 år

   Publisert:

   større sammenheng, er det gjort sammenligninger med den generelle befolkningen i yrkesaktiv alder (20-66 år undersøkelsen kan det nevnes at under halve befolkningen er i arbeid når de når 60-årsalderen. De som er i arbeid i aldersgruppen 62-66

   Publikasjon
  • Mindre arbeid, mer fritid

   Publisert:

   står utenfor arbeidslivet. Under halve befolkningen i arbeid Den aldersmessige sammensetningen av den norske arbeidsstyrken er i endring godt under halvparten. Og rapporten viser at de som er i arbeid har noe kortere arbeidstid per uke enn den sysselsatte befolkningen generelt

   Artikkel
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   . desember 2003 Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid, særlig de som ikke er i arbeid. Forfatter: Odd Frank Vaage Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30

   Artikkel
  • Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk

   Publisert:

   . De har flest seere blant barn av høystatusforeldre. I befolkningen som helhet er det nyheter og nyhetsmagasin i fjernsynet som flest får med seg i løpet av dagen mindre grad på radio enn befolkningen generelt. Og radiolytting har klar sammenheng med foreldres sosiale status. Blant dem som har foreldre med lav

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2003

   Publisert:

   . Andelen av befolkningen som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag, økte fra 2002 til 2003

   Publikasjon
  • Velutdannede kinogjengere

   Publisert:

   undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. Forfatter: Hege Kristin Fosser Pedersen Kinointeressen til den norske befolkningen på kino i løpet av en måned. Gjennomsnittlig antall kinobesøk per år var drøyt fire for hele den norske befolkningen

   Artikkel
  • To av ti Osloensere på påskeferie

   Publisert:

   . De ferskeste ferietallene fra SSB fra 2002 viser at kun 14 prosent av den norske befolkningen drar. Hele 63 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år reiste på ferietur i månedene mai, juni, juli og august i 2002

   Artikkel
  • Ser TV i over to timer daglig

   Publisert:

   økning i TV-seeingen de siste 10-12 åra blant befolkningen generelt. Andelen som ser på fjernsyn i løpet av dagen har økt med 3-4 prosentpoeng, og de som ser økning av antall seere de siste årene. Drøyt halvparten av den norske befolkningen så på

   Artikkel
  • Stadig færre tegneserielesere

   Publisert:

   målt interessen for tegneserielesing, har den mannlige delen av befolkningen lest denne typen magasiner i dobbelt så

   Artikkel
  • Flere bokormer i Norge

   Publisert:

   . Én av fire nordmenn leser nå bøker en gjennomsnittsdag. Og det er den kvinnelige delen av befolkningen som er de ivrigste bokleserne, viser en. Én av fire nordmenn leser nå bøker en gjennomsnittsdag. Og det er den kvinnelige delen av befolkningen som er de ivrigste bokleserne, viser en

   Artikkel
  • Lytter på radio halvannen time daglig

   Publisert:

   undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier. Forfatter: Hege Kristin Fosser Pedersen 58 prosent av den norske befolkningen lyttet fire minutter for befolkningen generelt, eller seks minutter blant lytterne. Menn har gjennom hele 1990-tallet

   Artikkel
  • Én av fire i idrettslag

   Publisert:

   . Totalt er 26 prosent av den norske befolkningen i alderen 16-79 år idrettslagsmedlemmer. Nær halvparten av den norske befolkningen er på skitur i løpet av året. I gjennomsnitt går vi seks skiturer hver

   Artikkel
  • Trening, mosjon og friluftsliv

   Resultater fra Levekårsundersøkelsen 2001 og Tidsbruksundersøkelsen 2000

   Publisert:

   høy utdanning mer aktive enn de med lav utdanning. 26 prosent av befolkningen i alderen 16-79 utfører er fotturer og spaserturer. Et flertall av befolkningen er på fottur i skogen og knapt halve befolkningen går på tur i fjellet i løpet av året

   Publikasjon