Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 139 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Større åpenhet om finansieringen

   Publisert:

   (NOU 2004, Partiloven 2005). I sum skal dette bidra til at befolkningens tillit til en av demokratiets kjernepilarer, politikerne og de politiske institusjonene, opprettholdes og styrkes

   Artikkel
  • Nordmenn blant de ivrigste på kultur

   Publisert:

   . oktober 2011 Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet for 24 land i Europa

   Artikkel
  • Høy deltakelse i Norden

   Publisert:

   årene. Tall fra 2007 viser at bare 8 prosent av den voksne befolkningen er medlemmer i partier, 3 prosent regner seg som aktive, og aktiviteten er omtrent likt for begge kjønn (se figur 2). Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert, sammenlignet med

   Artikkel
  • Tidene skifter

   Tidsbruk 1971-2010

   Publisert:

   et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år har fra februar 2010 til februar 2011 ført hefter i to

   Publikasjon
  • Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Artikkel
  • Vi bruker mer tid alene

   Publisert:

   . Da bedriver 31 prosent av befolkningen denne type aktivitet. Les også artikkelen Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Artikkel
  • Tidsbruksundersøkelsen

   Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Statistikk
  • Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge?

   Publisert:

   Nærmere 10 prosent av Norges befolkning, eller 484 500 personer, var medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 1. januar 2011. I Oslo er 20 prosent av befolkningen medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam. Nest

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2011

   Publisert:

   undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at 63 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2011, om lag som i 2010

   Publikasjon
  • Mer aktive med tillit til andre

   Publisert:

   . I 2011 var det 4 864 personer som ble intervjuet, og undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre. Prosent av befolkningen Selvdefinert økonomisk status Variabelen dekker personens egen oppfatning av viktigste aktivitet på intervju­tidspunktet: Yrkesaktiv heltid

   Artikkel
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   befolkninga har ein geografisk dimensjon (Jensen 2009). Nord- Noreg er landsdelen der førekomsten av dårleg eigenvurdert helse er høgast. Spørsmålet er om det

   Artikkel
  • Verdien av ulønnet husholdsarbeid

   Publisert:

   året for hele befolkningen har vi multiplisert med antall dager i året og antall personer i aldersgruppen 16 til 74 år. Figur 1 viser sammenlignbare tall for 2000 og 2010. Tallene påvirkes både av endringer i tidsbruk og vekst i befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. I

   Artikkel
  • Fedre deltar mer i husarbeid og omsorg

   Publisert:

   Tidsbruksundersøkelser viser hvordan befolkningen som helhet, eller ulike grupper, for eksempel foreldre, fordeler tiden mellom ulike gjøremål. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger

   Artikkel
  • Mer fritid - på bekostning av husarbeid

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har sammenlignbare data om befolkningens tidsbruk for hvert tiår fra 1971 til 2010. De fleste tall som presenteres her, er gjennomsnittstall for hele eller grupper av befolkningen, det vil si. Igjen må vi huske at dette er et gjennomsnittstall for hele befolkningen og for alle dager i uka

   Artikkel
  • Utendørs 2½ time - menn mer enn kvinner

   Publisert:

   . Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Viktig å være utendørs i Norge I et land som Norge, med mye vær og uvær, kan det være fristende å være mest mulig inne. På våre breddegrader

   Artikkel