Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 232 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Norsk kulturbarometer 2016

   Publisert:

   undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud. Undersøkelsen gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12

   Publikasjon
  • Kino fremdeles på kulturtoppen

   Publisert:

   . Størst interesse for konserter 22 prosent av befolkningen sier at de er meget interessert i å gå på konsert. Dernest. 7 prosent er med i kor eller orkester. 12 prosent av befolkningen har opptrådt offentlig med sang eller musikk de siste to åra

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også. Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fedrekvoten-mer-populaer-enn-noen-gang--298200 Horgen, E., H. (2017). Åtte år med

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også

   Artikkel
  • Åtte av ti går i skog og fjell

   Publisert:

   populære friluftsaktivitetene er kortere turer i nærområdet eller i skogen og på fjellet. Hele 84 prosent av befolkningen har Levekårsundersøkelsen 2017, som har kartlagt omfanget av friluftslivsaktiviteter i befolkningen de siste 12 månedene

   Artikkel
  • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner. I befolkningen som helhet er 4 av 10 aktivt medlem i minst en tilsvarende nedgang i andelen aktive medlemmer, fra 18 til 15 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Få aktive medlemmer i politiske partier

   Publisert:

   Få aktive medlemmer i politiske partier Publisert: 14. november 2017 Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene

   Artikkel
  • Eldre har svakere sosiale nettverk

   Publisert:

   Eldre har svakere sosiale nettverk Publisert: 21. november 2017 Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre. Samtidig er det de eldste som har størst grad av tillit til andre. Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   Antall og andel som antas fortsatt å være muslimer blant personer med bakgrunn fra de åtte muslimske landene i LKI 2016, og andelen i LKI 2006 Personer med innvandrerbakgrunn fra: 2016 Andel muslimer

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   Andel som fortsatt har den tro som de ble oppdratt i, etter religion. 2016 Andelen som har troen fortsatt Andelen som ikke lenger har noen tro Andel gått til andre religioner Antall observasjoner Is

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Største land. 2016 og 2006 Land 2016 2006 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt LKI -M12 Innvandrere Norskfødte med innvandrerfor

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   . 622 000 medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke Medlemstallet i Dnk var 3,7 millioner i 2016 og utgjorde 73 prosent av befolkningen (SSB, 2016b). Ti norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse to gruppene 16,3 prosent av landets befolkning

   Artikkel
  • 4 prosent muslimer i Norge?

   Publisert:

   . 622 000 medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke Medlemstallet i Dnk var 3,7 millioner i 2016 og utgjorde 73 prosent av befolkningen (SSB, 2016b). Ti norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse to gruppene 16,3 prosent av landets befolkning

   Artikkel