Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 232 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Undersøkelse om frivillig innsats 2014

   Dokumentasjon

   Publisert:

   : 19. mai 2015 Endret: 2. november 2015 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner omnibusundersøkelsen i andre kvartal 2004. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner

   Publikasjon
  • Fritidsaktiviteter 1997-2014

   Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene

   Publisert:

   . En stor del av befolkningen deltar på fotturer og skigåing i løpet av et år. Mange driver med jogging, svømming og sykling. Innvandrere fra EU, USA og Canada har et treningsmønster som ligner det vi finner iresten av befolkningen

   Publikasjon
  • Over 80 og fortsatt fysisk aktiv

   Publisert:

   : Odd Frank Vaage Befolkningen i Norge eldes. Da blir det viktig at de eldste holder seg mest mulig i fysisk aktivitet og har god helse lengst mulig. I den eldste gruppen er andelen 45 prosent, altså omtrent det samme. Gjennomsnittet for befolkningen generelt mellom 16 og 79 år er 50 prosent

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2014

   Publisert:

   . 64 prosent av befolkninga lytta til radio på ein gjennomsnittsdag i 2014. Det er den høgaste delen dei siste ti. Radio og TV Delen av befolkninga som lyttar til radio på ein gjennomsnittsdag auka frå

   Publikasjon
  • Norsk mediebarometer 2015

   Publisert:

   avislesing 42 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2015, mot 49 prosent i 2014

   Publikasjon
  • Kulturpublikummet blir stadig eldre

   Publisert:

   økt mer enn gjennomsnittsalderen i befolkningen, og det er publikummet på kunstutstilling og opera som er eldst økt mer enn gjennomsnittsalderen i befolkningen, og det er publikummet på kunstutstilling og opera som er eldst

   Artikkel
  • Kulturvaner 1991-2015

   Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene de siste 25 år

   Publisert:

   . Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite. Kvinner har i høyest gjennomsnittsalder. Rundt 15 prosent av befolkningen bruker kulturtilbudene svært lite

   Publikasjon
  • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

   Publisert:

   . Høy tillit i Norden Variasjon i politisk tillit blir i litteraturen gjerne forklart med i hvilken grad befolkningen føler en «avstand. Følgelig vil vi forvente at en økning i avstanden mellom befolkningen og myndighetene vil gi seg utslag i minkende tillit

   Artikkel
  • Parlament mer populært enn parti

   Publisert:

   . Flere forskere har påpekt at det er kortere avstand mellom politikere og befolkningen i de nordiske landene enn i en del andre europeiske land

   Artikkel
  • Vi trener mer enn før

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007

   Artikkel
  • Fleire medlemmar i trus- og livssynssamfunn

   Publisert:

   får statstilskot, hadde 622 000 medlemmer per 1. januar 2016. Dette utgjer 12 prosent av befolkninga. Dette utgjer 12 prosent av befolkninga. 11,9 prosent var medlemmar i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja per 1. januar 2016

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2015

   Publisert:

   høvesvis 57 og 59 prosent av befolkninga som lytta til radio på ein gjennomsnittsdag

   Publikasjon
  • Unge kvinner trener mest teknologisk

   Publisert:

   månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2016

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen

   Publikasjon
  • Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

   Publisert:

   døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2015 til 2016. I 2016 leste 39 prosent av befolkningen 107 minutter i 2015, var den økt til 112 minutter i 2016. Figur 1. Andel av befolkningen (9-79 år

   Artikkel