Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 234 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Radioen stadig mer i bakgrunnen

   Publisert:

   undersøkelser som er spesielt konstruert til å fange opp befolkningens massemediebruk, slik som Norsk mediebarometer (Vaage 2012). Tidsbruksundersøkelsene er basert på. I 1971 leste 60 prosent av befolkningen avis på fritiden en gjennomsnittsdag, alle dager i uka (se figur 1). Her er

   Artikkel
  • Barns dagligliv i endring

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Økt tid til utdanning blant 13-15

   Artikkel
  • Oppvask, oppussing og barnepass - hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet?

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). «Når marked mangler» Argumentene mot å ta med ulønnet husholdsarbeid gikk hovedsakelig ut

   Artikkel
  • Fortsatt få som tar seg råd til vaskehjelp

   Publisert:

   , særlig husvasken, og trendanalytikere spår at flere vil kjøpe slike tjenester i årene som kommer (VG 2012). Undersøkelser av befolkningens tidsbruk viser at det rengjøringshjelp er forholdsvis lite utbredt i befolkningen som helhet, men at det er store forskjeller etter inntekts- og utdanningsnivå. Andelen med

   Artikkel
  • Friere fredag for de fleste?

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Endringer i arbeidslivet Gjennom det siste

   Artikkel
  • Over 67 år - og fortsatt aktiv

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mye oppmerksomhet har vært knyttet til at andelen eldre i befolkningen vil øke dramatisk de nærmeste tiårene. Da er det viktig å få

   Artikkel
  • Utendørs 2½ time - menn mer enn kvinner

   Publisert:

   . Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Viktig å være utendørs i Norge I et land som Norge, med mye vær og uvær, kan det være fristende å være mest mulig inne. På våre breddegrader

   Artikkel
  • Døgnrytmen er blitt mer variert

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Flere i inntektsarbeid på

   Artikkel
  • Barn og unge er hjemme 15 timer daglig

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mest hjemme - uansett alder Barn og unge tilbringer, som alle andre, mesteparten av døgnet hjemme. Ser vi på

   Artikkel
  • Mer fritid - på bekostning av husarbeid

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har sammenlignbare data om befolkningens tidsbruk for hvert tiår fra 1971 til 2010. De fleste tall som presenteres her, er gjennomsnittstall for hele eller grupper av befolkningen, det vil si. Igjen må vi huske at dette er et gjennomsnittstall for hele befolkningen og for alle dager i uka

   Artikkel
  • Ikke lenger nedgang i husarbeidet

   Publisert:

   gjøre noe mindre i huset fram til 2000. Så har det bremset opp. I 2010 gikk like mange timer daglig til husholdsarbeid som i 2000, for befolkningen sett under ett. Det er særlig har det bremset opp. I 2010 gikk like mange timer daglig til husholdsarbeid som i 2000, for befolkningen sett under ett. Det er særlig

   Artikkel
  • Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/4 Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk Publisert: 9? Hva er utfordringene med å måle hvordan vi disponerer tiden vår? Forfatter: Aina Holmøy Tidsbruksundersøkelsene er den eneste kilden som gir en samlet oversikt over hvordan befolkningen fordeler sin tid

   Artikkel
  • Fedre deltar mer i husarbeid og omsorg

   Publisert:

   Tidsbruksundersøkelser viser hvordan befolkningen som helhet, eller ulike grupper, for eksempel foreldre, fordeler tiden mellom ulike gjøremål. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger

   Artikkel
  • Juletid med arbeid og fest

   Publisert:

   gjennomførte Statistisk sentralbyrå sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I disse undersøkelsene gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de gjør i løpet av to dager. I juledagene er vi sammen hele 9 timer og 22 minutter. 17 prosent av befolkningen har besøk av eller er på besøk hos slekt per døgn i året under ett

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2011

   Publisert:

   . Bøker Det vart totalt utgitt nær 12 000 bøker i 2011, ein auke på 2 prosent frå 2010. 27 prosent av befolkninga i alderen 9-79. Radio og TV I 2011 såg 81 prosent av befolkninga på fjernsyn, mens 55 prosent lytta til radio ein gjennomsnittsdag. I 2010 var tala på

   Publikasjon