Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 234 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En av tre spiller et instrument

   Publisert:

   . Andelen av befolkningen som bruke disse tilbudene, har endret seg lite fra 1991 til 2008 (se figur 1). … og blant dem som går på. 48 prosent av befolkningen hadde vært på en konsert i løpet av de siste tolv månedene i 1991. Andelen økte til 62 prosent i 2008

   Artikkel
  • Større åpenhet om finansieringen

   Publisert:

   (NOU 2004, Partiloven 2005). I sum skal dette bidra til at befolkningens tillit til en av demokratiets kjernepilarer, politikerne og de politiske institusjonene, opprettholdes og styrkes

   Artikkel
  • Nordmenn blant de ivrigste på kultur

   Publisert:

   . oktober 2011 Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet for 24 land i Europa

   Artikkel
  • Papiravisen taper terreng, boka i framgang

   Publisert:

   åra har lesing av nettaviser vært stadig økende. 43 prosent av befolkningen leste nettutgaver av aviser en gjennomsnittsdag i 2010. Minutter Mer enn tidoblet internettbruk på ti år I 2000 brukte 7 prosent av befolkningen Internett en gjennomsnittsdag

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2010

   Publisert:

   bøker i 2010, ein auke på 6 prosent frå 2009. 24 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år las ei bok på norske filmar utgjorde 23 prosent av samla kinobesøk. Radio og TV I 2010 såg 82 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Tidene skifter

   Tidsbruk 1971-2010

   Publisert:

   et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år har fra februar 2010 til februar 2011 ført hefter i to

   Publikasjon
  • Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Artikkel
  • Vi bruker mer tid alene

   Publisert:

   . Da bedriver 31 prosent av befolkningen denne type aktivitet. Les også artikkelen Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Artikkel
  • Tidsbruksundersøkelsen

   Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Statistikk
  • Fleire kroner til Kulturløftet

   Publisert:

   bøker i 2010, ein auke på 6 prosent frå 2009. 24 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år las ei bok på

   Artikkel
  • Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge?

   Publisert:

   Nærmere 10 prosent av Norges befolkning, eller 484 500 personer, var medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 1. januar 2011. I Oslo er 20 prosent av befolkningen medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam. Nest

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2011

   Publisert:

   undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at 63 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2011, om lag som i 2010

   Publikasjon
  • Mer aktive med tillit til andre

   Publisert:

   . I 2011 var det 4 864 personer som ble intervjuet, og undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre. Prosent av befolkningen Selvdefinert økonomisk status Variabelen dekker personens egen oppfatning av viktigste aktivitet på intervju­tidspunktet: Yrkesaktiv heltid

   Artikkel
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   befolkninga har ein geografisk dimensjon (Jensen 2009). Nord- Noreg er landsdelen der førekomsten av dårleg eigenvurdert helse er høgast. Spørsmålet er om det

   Artikkel
  • Verdien av ulønnet husholdsarbeid

   Publisert:

   året for hele befolkningen har vi multiplisert med antall dager i året og antall personer i aldersgruppen 16 til 74 år. Figur 1 viser sammenlignbare tall for 2000 og 2010. Tallene påvirkes både av endringer i tidsbruk og vekst i befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. I

   Artikkel