Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 221 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Papiravisen taper terreng, boka i framgang

   Publisert:

   åra har lesing av nettaviser vært stadig økende. 43 prosent av befolkningen leste nettutgaver av aviser en gjennomsnittsdag i 2010. Minutter Mer enn tidoblet internettbruk på ti år I 2000 brukte 7 prosent av befolkningen Internett en gjennomsnittsdag

   Artikkel
  • Høy deltakelse i Norden

   Publisert:

   årene. Tall fra 2007 viser at bare 8 prosent av den voksne befolkningen er medlemmer i partier, 3 prosent regner seg som aktive, og aktiviteten er omtrent likt for begge kjønn (se figur 2). Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert, sammenlignet med

   Artikkel
  • Kulturstatistikk 2010

   Publisert:

   bøker i 2010, ein auke på 6 prosent frå 2009. 24 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år las ei bok på norske filmar utgjorde 23 prosent av samla kinobesøk. Radio og TV I 2010 såg 82 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Tidene skifter

   Tidsbruk 1971-2010

   Publisert:

   et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år har fra februar 2010 til februar 2011 ført hefter i to

   Publikasjon
  • Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Artikkel
  • Vi bruker mer tid alene

   Publisert:

   . Da bedriver 31 prosent av befolkningen denne type aktivitet. Les også artikkelen Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Artikkel
  • Tidsbruksundersøkelsen

   Mindre fritid, mer husholdsarbeid

   Publisert:

   . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

   Statistikk
  • Fleire kroner til Kulturløftet

   Publisert:

   bøker i 2010, ein auke på 6 prosent frå 2009. 24 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år las ei bok på

   Artikkel
  • Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge?

   Publisert:

   Nærmere 10 prosent av Norges befolkning, eller 484 500 personer, var medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 1. januar 2011. I Oslo er 20 prosent av befolkningen medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam. Nest

   Artikkel
  • Norsk mediebarometer 2011

   Publisert:

   undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at 63 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2011, om lag som i 2010

   Publikasjon
  • Mer aktive med tillit til andre

   Publisert:

   . I 2011 var det 4 864 personer som ble intervjuet, og undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre. Prosent av befolkningen Selvdefinert økonomisk status Variabelen dekker personens egen oppfatning av viktigste aktivitet på intervju­tidspunktet: Yrkesaktiv heltid

   Artikkel
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   befolkninga har ein geografisk dimensjon (Jensen 2009). Nord- Noreg er landsdelen der førekomsten av dårleg eigenvurdert helse er høgast. Spørsmålet er om det

   Artikkel
  • Verdien av ulønnet husholdsarbeid

   Publisert:

   året for hele befolkningen har vi multiplisert med antall dager i året og antall personer i aldersgruppen 16 til 74 år. Figur 1 viser sammenlignbare tall for 2000 og 2010. Tallene påvirkes både av endringer i tidsbruk og vekst i befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. I

   Artikkel
  • Mer fritid - på bekostning av husarbeid

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har sammenlignbare data om befolkningens tidsbruk for hvert tiår fra 1971 til 2010. De fleste tall som presenteres her, er gjennomsnittstall for hele eller grupper av befolkningen, det vil si. Igjen må vi huske at dette er et gjennomsnittstall for hele befolkningen og for alle dager i uka

   Artikkel
  • Radioen stadig mer i bakgrunnen

   Publisert:

   undersøkelser som er spesielt konstruert til å fange opp befolkningens massemediebruk, slik som Norsk mediebarometer (Vaage 2012). Tidsbruksundersøkelsene er basert på. I 1971 leste 60 prosent av befolkningen avis på fritiden en gjennomsnittsdag, alle dager i uka (se figur 1). Her er

   Artikkel