Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 175 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hjem på juleferie?

   Publisert:

   . Totalt reiste 8 prosent av Norges befolkning mellom 16 og 79 år på juleferie med minimum fire overnattinger i 2004, det samme antallet som året før. Forfatter år reiste 9 prosent på juleferie i fjor. Totalt reiste 8 prosent av Norges befolkning mellom 16 og 79 år på

   Artikkel
  • Åtte av ti går i skog og fjell

   Publisert:

   populære friluftsaktivitetene er kortere turer i nærområdet eller i skogen og på fjellet. Hele 84 prosent av befolkningen har Levekårsundersøkelsen 2017, som har kartlagt omfanget av friluftslivsaktiviteter i befolkningen de siste 12 månedene

   Artikkel
  • Parlament mer populært enn parti

   Publisert:

   . Flere forskere har påpekt at det er kortere avstand mellom politikere og befolkningen i de nordiske landene enn i en del andre europeiske land

   Artikkel
  • Norge – et sekulært samfunn?

   Publisert:

   andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i noen tros- eller livssynsforening, steget fra 8 til 14 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB. Forfatter: Liv Taule Åpne og les artikkelen i PDF (407 KB) I løpet av de siste 20 årene har andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i noen tros

   Artikkel
  • Internett – viktig arena for deltakelse

   Publisert:

   . desember 2014 Nordmenn er aktive i det sivile samfunn, men svikter politikken. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner

   Artikkel
  • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

   Publisert:

   . Høy tillit i Norden Variasjon i politisk tillit blir i litteraturen gjerne forklart med i hvilken grad befolkningen føler en «avstand. Følgelig vil vi forvente at en økning i avstanden mellom befolkningen og myndighetene vil gi seg utslag i minkende tillit

   Artikkel
  • Fritidsvaner i endring

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 5/2014 Fritid og kultur Fritidsvaner i endring Publisert: 9. desember 2014 Sammenligner vi dagens tall om befolkningens fritid med tidligere Åpne og les artikkelen i PDF (582 KB) Sammenligner vi dagens tall om befolkningens fritid med tidligere undersøkelser, har

   Artikkel
  • Oslo-folk leser mer bøker enn andre

   Publisert:

   konsert enn innbyggerne i de andre store byene. Forfatter: Odd Vaage Dette fremgår av rapporten Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud , der SSB har sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008, sammenlignet med andre store byer

   Artikkel
  • To av tre bruker mobiltelefon per døgn

   Publisert:

   Norsk mediebarometer 2004 To av tre bruker mobiltelefon per døgn Publisert: 25. april 2005 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per. Dekningen var lavest blant barn og eldre. Forfatter: Odd Frank Vaage 68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Hvor travelt har vi det egentlig?

   Publisert:

   . oktober 1999 Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner Åpne og les artikkelen i PDF (18.5 MB) Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra

   Artikkel
  • Mer krim, komedier og konserter

   Publisert:

   . Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken. Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken

   Artikkel
  • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

   Publisert:

   økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Mer kulturelle enn nordmenn flest

   Publisert:

   . Prosent Oslo-folk er de ivrigste brukerne av de fleste kulturtilbudene sammenlignet med kvinner og menn i befolkningen i alt og i andre store byer her til lands å bruke de ulike kulturtilbudene er at det er interesse for det. Som vist i tabell 2 er det blant Oslo-befolkningen flere som er meget interessert, og

   Artikkel
  • Myten om spreke nordmenn står for fall

   Publisert:

   . Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ulike land driver med fysisk aktivitet

   Artikkel