Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 175 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Digital verden uten eldre kvinner

   Publisert:

   økt bruk av Internett, mot 26 prosent for hele befolkningen. Det er derfor grunn til å

   Artikkel
  • Nordiske menn gjør mest hjemme

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/1 Tidsbruk i europeiske land Nordiske menn gjør mest hjemme Publisert: 15. februar 2008 Mens gifte eller samboende menn i Norge og Sverige gjør nær 40 prosent av husholdningsarbe

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i kvinners tid til husarbeid på 1990-tallet

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrås (SSBs) nye tidsbruksundersøkelse viser at befolkningen i alderen 16-74 første tidsbruksundersøkelsen ble gjennomført i Norge (tabell 1, figur 1). Tidsbruksundersøkelsen gjennomføres ved at et utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene

   Publisert:

   småbarnsforeldres tidsmønster basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1971-2000. Slike undersøkelser gir et samlet bilde av tidsbruk i befolkningen generelt og i ulike grupper, og er den beste datakilden for å belyse tid til hus- og omsorgsarbeid. Data samles inn ved at et utvalg av befolkningen noterer sine

   Artikkel
  • Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far? Publisert: 9. desember 2004 I denne artikkelen sammenligner vi mødres og fedres beskrivelser av hvordan de fordeler oppgave

   Artikkel
  • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Arbeidsdeling hjemme blant foreldrepar Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning? Publisert: 9. desember 2004 På tross av omfattende reformer og en offentlig målsetting om økt l

   Artikkel
  • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv

   Publisert:

   belyse tid til hus- og omsorgsarbeid (Gershuny 2000). Opplysningene hentes inn ved at et utvalg av befolkningen større enn det som vises i figur 1. Datagrunnlag Tidsbruksundersøkelser gjennomføres ved at et representativt utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Størst likedeling blant de høyt utdannede

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Hus- og omsorgsarbeid blant småbarnsforeldre Størst likedeling blant de høyt utdannede Publisert: 1. november 2000 Økt yrkesarbeid blant mødre har medført større oppmerksomhet

   Artikkel
  • Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme? Publisert: 1. november 2000 Målsettinger om likere arbeidsdeling hjemme og ute har stor oppslutning, men mødre står fremdel

   Artikkel
  • Et mørkt kapittel i statistikkens historie?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/4 Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Publisert: 1. oktober 1998 "Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med e

   Artikkel
  • Mer tid til strømming og spill i koronaåret

   Publisert:

   måned i 2019, sier ansvarlig for Norsk mediebarometer i SSB, Emma Schiro. For året samlet brukte befolkningen i snitt 3 timer og 22 minutter på internett i befolkningen en gjennomsnittsdag etter aldersgrupper Figur 1. Minutter brukt på internett i befolkningen en gjennomsnittsdag etter aldersgrupper

   Artikkel
  • Flere fulgte med på nyheter i 2020

   Publisert:

   Flere fulgte med på nyheter i 2020 Publisert: 27. april 2021 Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på TV og radio, og flere har også lest nettaviser. Forfatter: Nina Tuv Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på

   Artikkel
  • Halve befolkningen leser aviser på nettet - Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2012 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent- SSB

   Publisert:

   Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2012 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall

   Artikkel
  • Halve befolkningen leser aviser på nettet - Lesing av trykt avis og nettavis etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2012.Prosent

   Publisert:

   Lesing av trykt avis og nettavis etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2012. Prosent Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis

   Artikkel
  • Langt færre dro på ferie i 2020

   Publisert:

   hjemmekontor, og vant med å ha digitale møter, sier rådgiver Guro Henriksen. Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bare i Norge 14.3 15.2 13.8 17.0 17.1 14.8 16.2

   Artikkel