Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 175 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen prosent gutter og 77 prosent jenter Denne tilnærmingen mellom kjønnene på dette området finner vi for øvrig også i befolkningen generelt (Vaage 2012c). Det

   Artikkel
  • Hvem er de nye involverte fedrene?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2013 Hvem er de nye involverte fedrene? Publisert: 6. desember 2013 Dagens fedre bruker langt mer tid til ulønnet familiearbeid, såkalt husholdsarbeid, enn fedre på begynnelsen

   Artikkel
  • Fortsatt få som tar seg råd til vaskehjelp

   Publisert:

   , særlig husvasken, og trendanalytikere spår at flere vil kjøpe slike tjenester i årene som kommer (VG 2012). Undersøkelser av befolkningens tidsbruk viser at det rengjøringshjelp er forholdsvis lite utbredt i befolkningen som helhet, men at det er store forskjeller etter inntekts- og utdanningsnivå. Andelen med

   Artikkel
  • Barns dagligliv i endring

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Økt tid til utdanning blant 13-15

   Artikkel
  • Fedre deltar mer i husarbeid og omsorg

   Publisert:

   Tidsbruksundersøkelser viser hvordan befolkningen som helhet, eller ulike grupper, for eksempel foreldre, fordeler tiden mellom ulike gjøremål. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid brukt til ulike utdanningsaktiviteter en gjennomsnittsdag, dager med undervisning. Alder 16-19 år. 1980-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010 1980

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter kjønn. 2010. Prosent Alle Gutter Jenter Samvær med familie 3 2 4 Utdanning 16 14 19 Inntektsarbeid 3

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid til ulike personlige behov for 16-19-åringer en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Timer og minutter Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, alder 16-19-år. 1971-2010. Timer og minutter 1971 1980 1990 2000 2010 Inntektsgivende arbeid 2,28 1,34 1,40 1,51 1,21 Husholdsarbeid 1,42 1,

   Artikkel
  • Unge har mer fritid - men savner samvær

   Publisert:

   Andel 16-19-åringer som utfører husholdsarbeid en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent Alle Gutter Jenter 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 Hu

   Artikkel
  • Barn og unge er hjemme 15 timer daglig

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). Mest hjemme - uansett alder Barn og unge tilbringer, som alle andre, mesteparten av døgnet hjemme. Ser vi på

   Artikkel
  • Hun går på tur - han løper

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Fritid, kultur- og mediebruk blant kvinner og menn Hun går på tur - han løper Publisert: 1. mars 2010 Kvinner og menn trener nesten like ofte, men

   Artikkel
  • Mest fornøyd med (delvis) likestilling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Likestilling på hjemmebane Mest fornøyd med (delvis) likestilling Publisert: 9. mars 2009 Husarbeid og det praktiske arbeidet i og rundt hjemmet er fortsatt sterkt kjønnsdelt,

   Artikkel