Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Kultur og fritid (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 97 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

   Publisert:

   økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Størst likedeling blant de høyt utdannede

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Hus- og omsorgsarbeid blant småbarnsforeldre Størst likedeling blant de høyt utdannede Publisert: 1. november 2000 Økt yrkesarbeid blant mødre har medført større oppmerksomhet

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   ? Og skiller spesielle ukedager seg ut med mye hjemmearbeid? Datagrunnlag I tidsbruksundersøkelsen samles data inn ved at et representativt utvalg av befolkningen. Analyseenheten er døgn, ikke person. Basert på deltakernes opplysninger om sitt tidsmønster over to døgn får vi et gjennomsnittsbilde av tidsbruken i befolkningen som helhet, og i bestemte grupper

   Artikkel
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   . desember 2003 Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid, særlig de som ikke er i arbeid. Forfatter: Odd Frank Vaage Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30

   Artikkel
  • Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk

   Publisert:

   . De har flest seere blant barn av høystatusforeldre. I befolkningen som helhet er det nyheter og nyhetsmagasin i fjernsynet som flest får med seg i løpet av dagen mindre grad på radio enn befolkningen generelt. Og radiolytting har klar sammenheng med foreldres sosiale status. Blant dem som har foreldre med lav

   Artikkel
  • Ta på seg ryggsekken eller «promenera på trottoarerna»

   Publisert:

   hadde nokså strenge restriksjoner på den type programstoff. I 1969 var det 9 prosent av den norske befolkningen som hørte på svensk radio en befolkningen innblikk først og fremst i svensk populærkultur, men også svensk kultur, politikk, levesett og tenkemåter i sin helhet. Det gikk ikke noen

   Artikkel
  • Økonomisk utvikling og verdiskaping

   Publisert:

   både for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. I perioder var arbeidsløsheten meget stor, og en stor andel av befolkningen var da avhengig av fattigstøtte. Høye barnekull fra årene rundt

   Artikkel
  • Nær tre av ti går på kulturfestival

   Publisert:

   Norsk kulturbarometer 2004 Nær tre av ti går på kulturfestival Publisert: 23. juni 2005 28 prosent av befolkningen: Odd Frank Vaage 28 prosent av befolkningen går på kulturfestival i løpet av et år, og unge mennesker

   Artikkel
  • Deltar vi mindre enn før- eller bare på en annen måte?

   Publisert:

   . Målt som andel av befolkningen, deltok 89 prosent av de stemmeberettigde. Dette var en framgang på levekårsundersøkelsen i SSB en nedadgående trend både for medlemskap og aktivitet de siste 25 årene. Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert sammenlignet med

   Artikkel
  • Nordiske menn gjør mest hjemme

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/1 Tidsbruk i europeiske land Nordiske menn gjør mest hjemme Publisert: 15. februar 2008 Mens gifte eller samboende menn i Norge og Sverige gjør nær 40 prosent av husholdningsarbe

   Artikkel
  • En som kommer når det virkelig trengs

   Publisert:

   levekårsundersøkelsen i 2002 viser da også at de aller fleste har det. Bare 2 prosent av den voksne befolkningen i Norge mangler en god venn årene, og i befolkningen er det omtrent en av fire som ser foreldrene sine sjeldnere enn hver måned (San dnes 2007

   Artikkel
  • Nesten en kilo julepynt til hver

   Publisert:

   på julaften, 12,6 prosent av landets befolkning. De aller mest julaftenkirkeglade menneskene finner vi i Bykle kommune Her

   Artikkel
  • Vi er minst interessert i ukeblader

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet i alderen 9-79 år er det 71 prosent som bruker Internett en gjennomsnittsdag, og Internett brukes i 65 minutter per dag (Vaage 2009

   Artikkel
  • Gammel og ung - alle er mer fysisk aktive

   Publisert:

   spørsmål i disse levekårsundersøkelsene er befolkningens generelle fysiske aktivitet på spørsmål om ulike fysiske aktiviteter blitt stilt til alle som har deltatt i undersøkelsen. Vi får dermed et bilde av hvordan aktivitetsgraden er i hele befolkningen

   Artikkel
  • Et mangfold av tro og livssyn

   Publisert:

   - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan tallfestes, verken i beskrivelsen av befolkningen eller i integreringsdebatten. Forfatter - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan tallfestes, verken i beskrivelsen av befolkningen eller i integreringsdebatten. Forfatter

   Artikkel