Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 174 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

   Publisert:

   økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Et mørkt kapittel i statistikkens historie?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/4 Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Publisert: 1. oktober 1998 "Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med e

   Artikkel
  • Mer krim, komedier og konserter

   Publisert:

   . Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken. Noe har likevel endret seg. Andelen av befolkningen som går på konserter har økt, særlig gjelder det musikk i kirken

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   lå så lavt. Svømmedyktighet er en mye brukt målestokk på befolkningens helsetilstand

   Artikkel
  • Hvor travelt har vi det egentlig?

   Publisert:

   . oktober 1999 Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner Åpne og les artikkelen i PDF (18.5 MB) Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra

   Artikkel
  • Mer fritid og mindre husarbeid

   Publisert:

   sentralbyrå i 1980 gjennomførte sin andre store undersøkelse av befolkningens tidsbruk undersøkelse av befolkningens tidsbruk. Her kartla man tid for alle typer gjøremål. Nå kunne man dessuten se hvordan tidsbruken hadde endret seg fra 1970. Forfatter: Ragni Hege Kitterød

   Artikkel
  • Størst likedeling blant de høyt utdannede

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Hus- og omsorgsarbeid blant småbarnsforeldre Størst likedeling blant de høyt utdannede Publisert: 1. november 2000 Økt yrkesarbeid blant mødre har medført større oppmerksomhet

   Artikkel
  • Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme? Publisert: 1. november 2000 Målsettinger om likere arbeidsdeling hjemme og ute har stor oppslutning, men mødre står fremdel

   Artikkel
  • Nordmenn lytter mindre på radionyhetene

   Publisert:

   : 11. mai 2001 I 1991 hørte 41 prosent av Norges befolkning på radionyheter på en gjennomsnittsdag. Sportsprogrammene og program med populærmusikk holder fortsatt stand. Forfatter: Odd Vaage I 1991 hørte 41 prosent av Norges befolkning

   Artikkel
  • Luksus for alle? : Produksjon av naturopplevelser med bruk av fritidsutstyr

   Publisert:

   ? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å

   Artikkel
  • Europeisk kinorenessanse

   Publisert:

   . Liv Taule er konsulent i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk ( liv.taule@ssb.no

   Artikkel
  • Kvinner bruker mindre tid til husarbeid

   Publisert:

   tidsbruksundersøkelse viser at den voksne befolkning i alderen 16-74 år bruker 3 timer og 18 minutter i gjennomsnitt per dag på husholdsarbeid første tidsbruksundersøkelsen ble gjennomført i Norge. Tidsbruksundersøkelsen gjennomføres ved at et utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene

   Publisert:

   småbarnsforeldres tidsmønster basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1971-2000. Slike undersøkelser gir et samlet bilde av tidsbruk i befolkningen generelt og i ulike grupper, og er den beste datakilden for å belyse tid til hus- og omsorgsarbeid. Data samles inn ved at et utvalg av befolkningen noterer sine

   Artikkel
  • Høyt utdannede har oftest vaskehjelp

   Publisert:

   rengjøringshjelp er forholdsvis lite utbredt i Norge. Ifølge Tidsbruksundersøkelsen 2000 gjør bare 4 prosent av befolkningen 16-79 undersøkelsen Opplysningene i artikkelen er basert på innledningsintervjuet til Tidsbruksundersøkelsen 2000. I tidsbruksundersøkelsen kartlegges befolkningens tidsbruk ved at et representativt utvalg av personer

   Artikkel
  • Jenter og gutter bruker tiden forskjellig

   Publisert:

   guttene. Denne nedgangen finner vi også i befolkningen som helhet. Hoveddelen av denne type arbeid er barnepass, og det er grunn til å tro at økt trend for hele befolkningen, og kan ha sammenheng med økt fritid i og med innføring av lørdagsfri på arbeid og skole. Sosialt samvær er en aktivitet jenter

   Artikkel