Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 36 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 30 000 landbrukseiendommer fraflyttet

   Publisert:

   landbrukseiendom redusert med nærmere 64 000, til 383 000 personer i 2016. De som bor på en gård utgjør nå drøyt 7 prosent av Norges befolkning. I Oslo og Akershus var mindre enn 2 prosent bosatt på landbrukseiendom, mens dette gjaldt 20 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane. Også

   Artikkel
  • Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger

   Publisert:

   6 prosent fra foregående jaktår. Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2016/2017¹ Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2016/2017¹ 2016/2017 Rogaland

   Artikkel
  • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

   Publisert:

   år. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 år, har den økt fra 43 til 44

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe Åpne og les artikkelen i PDF Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Hvem er jeger?

   Publisert:

   år for menn og 36 år for kvinner. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 større andel enn i befolkningen ellers. Som far, så sønn – jaktinteressen går i arv Som vi har vært inne på

   Artikkel
  • Viltkjøtt for en halv milliard

   Publisert:

   høyere andel jegere i befolkningen. Selv om mennene fortsatt er i solid flertall, har kvinneandelen blant norske jegere. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i det lille landet. Les hele artikkelen i Samfunnsspeilet nr. 4, 2009

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2015

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

   Publikasjon
  • Karneval og oljestrid

   Publisert:

   ? Forfatter: Espen Søbye Figur 1. Lofotfisket 1856-2016 (Klikk på figuren for en større versjon eller last ned figuren som pdf) Befolkningen på de små snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

   Artikkel
  • Landbrukstelling 2010

   Dokumentasjon

   Publisert:

   . I tillegg ble det benyttet data fra andre registre i SSB som Virksomhets- og foretaksregisteret, Befolknings

   Publikasjon
  • Norge og de ville dyrene

   Publisert:

   ?_ts=1453be1a5d8 Statistisk sentralbyrå. (2016). Dette er Svalbard 2016. Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er

   Artikkel
  • Hver femte mann er jeger

   Publisert:

   småviltartene det skytes mest av, er rype, ringdue, kråke, orrfugl, hare, skjære, rødrev, stokkand, måke, trost, grågås og storfugl. Figur 3. Andel av den mannlige befolkning over 16 størst andel mannlige jegere over 16 år. Her jaktet halvparten av den mannlige befolkningen - henholdsvis 310 og 282 personer - i 2008/09

   Artikkel
  • Kjøttproduksjonen økte 165 prosent på 50 år

   Publisert:

   . I denne femtiårsperioden økte Norges befolkning med 1,3 millioner. Jordbruksareal per nordmann har dermed minket fra 2,8 til 2,1 dekar

   Artikkel
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

   Publisert:

   . Andelen samboere er lavere blant gårdbrukere enn i befolkningen ellers, og forskjellen er størst blant yngre. Menn gårdbrukere i 40- eller 50-åra, og bare en av 20 er mellom 20 og 29 år. Andelen unge gårdbrukere er lav både i forhold til befolkningen generelt, andre yrkesgrupper

   Artikkel
  • Eggende påske

   Publisert:

   at nordmenn er et eggspisende folk. De siste årene har det vært små endringer i eggforbruket til den norske befolkningen

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Tilstand og utvikling 2009

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon