Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 35 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Karneval og oljestrid

   Publisert:

   ? Forfatter: Espen Søbye Figur 1. Lofotfisket 1856-2016 (Klikk på figuren for en større versjon eller last ned figuren som pdf) Befolkningen på de små snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

   Artikkel
  • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

   Publisert:

   år. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 år, har den økt fra 43 til 44

   Artikkel
  • Hvem er jeger?

   Publisert:

   år for menn og 36 år for kvinner. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 større andel enn i befolkningen ellers. Som far, så sønn – jaktinteressen går i arv Som vi har vært inne på

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2015

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

   Publikasjon
  • Landbrukstelling 2010

   Dokumentasjon

   Publisert:

   . I tillegg ble det benyttet data fra andre registre i SSB som Virksomhets- og foretaksregisteret, Befolknings

   Publikasjon
  • Kjøttproduksjonen økte 165 prosent på 50 år

   Publisert:

   . I denne femtiårsperioden økte Norges befolkning med 1,3 millioner. Jordbruksareal per nordmann har dermed minket fra 2,8 til 2,1 dekar

   Artikkel
  • Tracing gender effects among Tanzanian rural households

   Publisert:

   Rapporter 2010/26 Tracing gender effects among Tanzanian rural households Publisert: 25. mai 2010 Tanzania is in the process of preparing the next Poverty Reduction Strategy Paper (MKUKUTA). The secon

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø

   Tilstand og utvikling 2009

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Viltkjøtt for en halv milliard

   Publisert:

   høyere andel jegere i befolkningen. Selv om mennene fortsatt er i solid flertall, har kvinneandelen blant norske jegere. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i det lille landet. Les hele artikkelen i Samfunnsspeilet nr. 4, 2009

   Artikkel
  • Hver femte mann er jeger

   Publisert:

   småviltartene det skytes mest av, er rype, ringdue, kråke, orrfugl, hare, skjære, rødrev, stokkand, måke, trost, grågås og storfugl. Figur 3. Andel av den mannlige befolkning over 16 størst andel mannlige jegere over 16 år. Her jaktet halvparten av den mannlige befolkningen - henholdsvis 310 og 282 personer - i 2008/09

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Resultatkontroll jordbruk 2006

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Bondenes kontroversielle inntektsgrunnlag

   Publisert:

   næringsinntektene sine (Løwe 2004c). Uansett om misnøyen er "riktig" eller ikke, bør den tas på alvor sett i lys av at et stort og stabilt flertall av befolkningen mener at jordbruket til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår på linje med den øvrige befolkningen". Den neste stortingsmeldingen om

   Artikkel
  • Landbruk i tyngste laget for kvinner

   Publisert:

   , skulle, alt annet likt, tilsi at de har høyere inntekt. Men som i befolkningen ellers bidrar kvinnene mindre til husholdningskassen enn mannen (tabell 7 kjønnsrollene her samtidig er klart sterkere enn i befolkningen for øvrig (figur 7). Kvinnelige gårdbrukere slipper ikke unna, og gjør omtrent like mye husarbeid

   Artikkel
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

   Publisert:

   . Andelen samboere er lavere blant gårdbrukere enn i befolkningen ellers, og forskjellen er størst blant yngre. Menn gårdbrukere i 40- eller 50-åra, og bare en av 20 er mellom 20 og 29 år. Andelen unge gårdbrukere er lav både i forhold til befolkningen generelt, andre yrkesgrupper

   Artikkel
  • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

   Publisert:

   avgjørende. Likevel er det interessant å avdekke forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom grupper av befolkningen, og å forsøke å finne ut hvilken betydning 2003). Dersom vi sammenligner dagens gårdbrukere med befolkningen for øvrig kan vi ikke stå fast ved denne konklusjonen (tabell 1). Med forbehold om

   Artikkel