Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 38 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

   Publisert:

   Stadig færre bur på ein landbrukseigedom I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første. Dette utgjorde 17 prosent av befolkninga i dette fylket. Deretter følgde Trøndelag og Møre og Romsdal med 10 prosent

   Artikkel
  • Registrerte jegere

   Publisert:

   år og eldre som betalte jegeravgift Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning 2020-2021 2020-2021 Hele landet 7,9 0,8 Viken 6,8 0,6 Oslo 3,7

   Statistikk
  • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

   Publisert:

   . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø 2019

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Kulturlandskap I 2018 budde 7 prosent av befolkninga på ein landbrukseigedom. Om lag 23 prosent av dei 144 900 landbrukseigedomane med bustadhus var utan fast busetjing

   Publikasjon
  • Landbruk i hele landet

   Publisert:

   landbrukseiendommer minket med 148 000, til 369 500 personer i 2018. Det vil si at 7 prosent av landets befolkning bor på

   Artikkel
  • Hver tredje eier av landbrukseiendom er 67 år eller eldre

   Publisert:

   største prosentvise nedgangen på 26 prosent. Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på

   Artikkel
  • 211 egg hver i året - Høner per innbygger. Kommune

   Publisert:

   Høner per innbygger. Kommune Befolkning 1. jan. 2018 Antall høner Høner per innbygger 1141

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2018

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   ¬bedrifter var om lag 2 000 og utgjorde 5,1 prosent av alle jordbruksbedriftene. Kulturlandskap I 2017 budde 7 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Stadig flere jakter hjort

   Publisert:

   . Aldersfordelingen i hele befolkningen og blant jegere Figur 1. Aldersfordelingen i hele befolkningen og blant jegere Alder Jegere 2001/2002 Jegere 2017/2018 Befolkningen 2001 Befolkningen 2017 16-39 småvilt og hjortevilt 25 Figur 4. Andel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2017/2018 Kilde

   Artikkel
  • Færre bor på landbrukseiendommer

   Publisert:

   . Figur 1 Drøyt 7 prosent av Norges befolkning bodde i 2017 på landbrukseiendom. I Sogn og Fjordane bodde 20 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret

   Publisert:

   . Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og 2 prosent. Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2017/2018¹ 1 Omfatter menn over 16 år bosatt i Norge. Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2017/2018

   Artikkel
  • Over 200 egg hver i året

   Publisert:

   primærnæringsstatistikk i SSB. Fordelt på befolkningen blir det i snitt 13 kilo egg, altså i overkant av 200 egg hver, i året. Flere høner på færre bedrifter

   Artikkel
  • Flere jaktet småvilt

   Publisert:

   . Figur 1. Aldersfordelingen i hele befolkningen og blant jegere Figur 1. Aldersfordelingen i hele befolkningen og blant jegere Alder Jegere 2001/2002 Jegere 2016/2017 Befolkningen 2001 Befolkningen 2016 16-39

   Artikkel
  • 30 000 landbrukseiendommer fraflyttet

   Publisert:

   landbrukseiendom redusert med nærmere 64 000, til 383 000 personer i 2016. De som bor på en gård utgjør nå drøyt 7 prosent av Norges befolkning. I Oslo og Akershus var mindre enn 2 prosent bosatt på landbrukseiendom, mens dette gjaldt 20 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane. Også

   Artikkel