Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 38 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Karneval i Lofoten?

   Publisert:

   løpet av de hektiske vintermånedene med karnevalene i sydligere strøk. Forfatter: Espen Søbye Befolkningen på de små stedene i Lofoten ble hvert snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

   Artikkel
  • Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang

   Publisert:

   . Motstanden fra et annet hold ble også søkt imøtegått, det gjaldt "den saakaldte conditionerede Del af Befolkningen" som "hver Uge have vildt paa deres Bord" og "[e, mest Kyndighed, mest Udholdenhed, og som derfor fremfor al anden Jakt er skikket til at danne krigersk Befolkning i Fredens Dage. At de den derfor, og

   Artikkel
  • Bonden bekymret for fremtiden - trives i hverdagen

   Publisert:

   høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Gårdbrukere er imidlertid litt mindre tilfreds med

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe Åpne og les artikkelen i PDF Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Eggende påske

   Publisert:

   at nordmenn er et eggspisende folk. De siste årene har det vært små endringer i eggforbruket til den norske befolkningen

   Artikkel
  • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

   Publisert:

   avgjørende. Likevel er det interessant å avdekke forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom grupper av befolkningen, og å forsøke å finne ut hvilken betydning 2003). Dersom vi sammenligner dagens gårdbrukere med befolkningen for øvrig kan vi ikke stå fast ved denne konklusjonen (tabell 1). Med forbehold om

   Artikkel
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

   Publisert:

   . Andelen samboere er lavere blant gårdbrukere enn i befolkningen ellers, og forskjellen er størst blant yngre. Menn gårdbrukere i 40- eller 50-åra, og bare en av 20 er mellom 20 og 29 år. Andelen unge gårdbrukere er lav både i forhold til befolkningen generelt, andre yrkesgrupper

   Artikkel
  • Bondenes kontroversielle inntektsgrunnlag

   Publisert:

   næringsinntektene sine (Løwe 2004c). Uansett om misnøyen er "riktig" eller ikke, bør den tas på alvor sett i lys av at et stort og stabilt flertall av befolkningen mener at jordbruket til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår på linje med den øvrige befolkningen". Den neste stortingsmeldingen om

   Artikkel
  • Landbruk i tyngste laget for kvinner

   Publisert:

   , skulle, alt annet likt, tilsi at de har høyere inntekt. Men som i befolkningen ellers bidrar kvinnene mindre til husholdningskassen enn mannen (tabell 7 kjønnsrollene her samtidig er klart sterkere enn i befolkningen for øvrig (figur 7). Kvinnelige gårdbrukere slipper ikke unna, og gjør omtrent like mye husarbeid

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Resultatkontroll jordbruk 2006

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Hver femte mann er jeger

   Publisert:

   småviltartene det skytes mest av, er rype, ringdue, kråke, orrfugl, hare, skjære, rødrev, stokkand, måke, trost, grågås og storfugl. Figur 3. Andel av den mannlige befolkning over 16 størst andel mannlige jegere over 16 år. Her jaktet halvparten av den mannlige befolkningen - henholdsvis 310 og 282 personer - i 2008/09

   Artikkel
  • Viltkjøtt for en halv milliard

   Publisert:

   høyere andel jegere i befolkningen. Selv om mennene fortsatt er i solid flertall, har kvinneandelen blant norske jegere. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i det lille landet. Les hele artikkelen i Samfunnsspeilet nr. 4, 2009

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Tilstand og utvikling 2009

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Tracing gender effects among Tanzanian rural households

   Publisert:

   Rapporter 2010/26 Tracing gender effects among Tanzanian rural households Publisert: 25. mai 2010 Tanzania is in the process of preparing the next Poverty Reduction Strategy Paper (MKUKUTA). The secon

   Publikasjon
  • Kjøttproduksjonen økte 165 prosent på 50 år

   Publisert:

   . I denne femtiårsperioden økte Norges befolkning med 1,3 millioner. Jordbruksareal per nordmann har dermed minket fra 2,8 til 2,1 dekar

   Artikkel