Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 26 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Karneval og oljestrid

   Publisert:

   ? Forfatter: Espen Søbye Figur 1. Lofotfisket 1856-2016 (Klikk på figuren for en større versjon eller last ned figuren som pdf) Befolkningen på de små snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

   Artikkel
  • Norge og de ville dyrene

   Publisert:

   ?_ts=1453be1a5d8 Statistisk sentralbyrå. (2016). Dette er Svalbard 2016. Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er

   Artikkel
  • Hver femte mann er jeger

   Publisert:

   småviltartene det skytes mest av, er rype, ringdue, kråke, orrfugl, hare, skjære, rødrev, stokkand, måke, trost, grågås og storfugl. Figur 3. Andel av den mannlige befolkning over 16 størst andel mannlige jegere over 16 år. Her jaktet halvparten av den mannlige befolkningen - henholdsvis 310 og 282 personer - i 2008/09

   Artikkel
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

   Publisert:

   . Andelen samboere er lavere blant gårdbrukere enn i befolkningen ellers, og forskjellen er størst blant yngre. Menn gårdbrukere i 40- eller 50-åra, og bare en av 20 er mellom 20 og 29 år. Andelen unge gårdbrukere er lav både i forhold til befolkningen generelt, andre yrkesgrupper

   Artikkel
  • Kjøttproduksjonen økte 165 prosent på 50 år

   Publisert:

   . I denne femtiårsperioden økte Norges befolkning med 1,3 millioner. Jordbruksareal per nordmann har dermed minket fra 2,8 til 2,1 dekar

   Artikkel
  • Eggende påske

   Publisert:

   at nordmenn er et eggspisende folk. De siste årene har det vært små endringer i eggforbruket til den norske befolkningen

   Artikkel
  • Bonden bekymret for fremtiden - trives i hverdagen

   Publisert:

   høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Gårdbrukere er imidlertid litt mindre tilfreds med

   Artikkel
  • Karneval i Lofoten?

   Publisert:

   løpet av de hektiske vintermånedene med karnevalene i sydligere strøk. Forfatter: Espen Søbye Befolkningen på de små stedene i Lofoten ble hvert snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

   Artikkel
  • Bondenes kontroversielle inntektsgrunnlag

   Publisert:

   næringsinntektene sine (Løwe 2004c). Uansett om misnøyen er "riktig" eller ikke, bør den tas på alvor sett i lys av at et stort og stabilt flertall av befolkningen mener at jordbruket til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår på linje med den øvrige befolkningen". Den neste stortingsmeldingen om

   Artikkel
  • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

   Publisert:

   avgjørende. Likevel er det interessant å avdekke forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom grupper av befolkningen, og å forsøke å finne ut hvilken betydning 2003). Dersom vi sammenligner dagens gårdbrukere med befolkningen for øvrig kan vi ikke stå fast ved denne konklusjonen (tabell 1). Med forbehold om

   Artikkel
  • Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang

   Publisert:

   . Motstanden fra et annet hold ble også søkt imøtegått, det gjaldt "den saakaldte conditionerede Del af Befolkningen" som "hver Uge have vildt paa deres Bord" og "[e, mest Kyndighed, mest Udholdenhed, og som derfor fremfor al anden Jakt er skikket til at danne krigersk Befolkning i Fredens Dage. At de den derfor, og

   Artikkel