Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 659 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Statsløse: mange i verden, få i Norge

   Publisert:

   tak i data om statsløshet. Den beste kilden er folketellinger, som samler informasjon om hele befolkningen, også for små statsløshet er intervjuundersøkelser, enten av et tilfeldig utvalg av befolkningen eller bare av statsløse

   Artikkel
  • Hvor mange får familien til Norge?

   Publisert:

   Dzamarija M. T., & Sandnes, T. (2016). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 (Rapporter 2016/39). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler foreldre (Notater 2007/58). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/enslige-mindreaarige-asylsokere-og-gjenforening-med-foreldre

   Artikkel
  • Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015

   Publisert:

   2015/52). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2015 Brochmann, G. (2014 innvandringsgrunn, 1. januar 2016. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar/2016-06-17 Utlendingsdirektoratet. (2016). Statistikk og analyse

   Artikkel
  • Rekordmange mennesker på flukt

   Publisert:

   nær 20 prosent av befolkningen i landet flyktninger. Hvordan telles flyktninger og

   Artikkel
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 2: Analyser basert på mikrodata

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Flyktninger som får familien til Norge

   Publisert:

   Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 Flyktninger som får familien til Norge Publisert: 14. desember 2016 141 300 flyktninger som kom til Norge i perioden 1900-2015 førte til at 45 100 fami

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i p

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016 Antall personer Somalia 28 300 Irak 22 154 Eritrea 17 592 Russland 17 058 Iran 16 462 Afghanistan 14 233 Kild

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene Antall personer Syria 9 143 Afghanistan 5 835 Eritrea 3 350 Irak 2 745 Iran 1 596 Etiopia 1 374 Statsløs 1 228 Som

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Enslige mindreårige asylsøkere 2015, etter statsborgerskap Afghanistan 3537 Eritrea 735 Etiopia 145 Irak 80 Iran 40 Marokko 22 Pakistan 29 Somalia 144 Statsløs 59 Sudan 26 Syria 574 Andre 89 I alt 5 4

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Enslige mindreårige asylsøkere 1.1-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 128 Eritrea 47 Etiopia 21 Marokko 22 Syria 25 Andre 77 I alt 320 Kilde: UDI. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.

   Artikkel
  • Statsløse: mange i verden, få i Norge

   Publisert:

   Statsløse i Norge Statsløse bosatt i Norge Fødte statsløse i Norge Statsløse innvandringer Statsløse utvandringer Overgang fra statsløshet til norsk statsborgerskap Statsløse asylsøkere 2000 375 19

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader 2015 etter statsborgerskap Afghanistan 7000 Albania 431 Algerie 105 Bangladesh 180 Egypt 335 Eritrea 2 942 Etiopia 686 Irak 3 001 Iran 1 346 Kosovo 171 Marokko 143 Libanon 157 Nigeria 132

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader fra 2015 som ikke er realitetsbehandlet i Norge per 31. januar 2017, etter grunn Statsborgerskap1 Ikke realitetsbehandlet i alt Dublin II-forordningen Trukket Henlagt Trygt tredjeland 1St

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader 1.1.-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 373 Albania 130 Eritrea 586 Etiopia 158 Irak 215 Iran 132 Somalia 154 Statsløs 158 Syria 529 Andre 1 025 I alt 3 460 Kilde: UDI. SSBs in

   Artikkel