Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 672 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   utgjør bare 0,6 prosent av hele Norges befolkning. Ved forrige årsskifte talte de 31 500 personer. Det utgjør i alt mer enn sju av ti irakere i Norge. I disse tre fylkene utgjør de henholdsvis 1,5, 1,2 og 0,7 prosent av befolkningen. På kommunenivå

   Artikkel
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger

   Publisert:

   Enslige mindreårige flyktninger 1996-2016 Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger Publisert: 5. april 2017 Både i 2015 og 2016 har over 1000 personer blitt bosatt som enslige mindreårige

   Artikkel
  • Statsløse: mange i verden, få i Norge

   Publisert:

   tak i data om statsløshet. Den beste kilden er folketellinger, som samler informasjon om hele befolkningen, også for små statsløshet er intervjuundersøkelser, enten av et tilfeldig utvalg av befolkningen eller bare av statsløse

   Artikkel
  • Hvor mange får familien til Norge?

   Publisert:

   Dzamarija M. T., & Sandnes, T. (2016). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 (Rapporter 2016/39). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler foreldre (Notater 2007/58). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/enslige-mindreaarige-asylsokere-og-gjenforening-med-foreldre

   Artikkel
  • Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015

   Publisert:

   2015/52). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2015 Brochmann, G. (2014 innvandringsgrunn, 1. januar 2016. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar/2016-06-17 Utlendingsdirektoratet. (2016). Statistikk og analyse

   Artikkel
  • Rekordmange mennesker på flukt

   Publisert:

   nær 20 prosent av befolkningen i landet flyktninger. Hvordan telles flyktninger og

   Artikkel
  • Flyktninger i Norge - Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015

   Publisert:

   Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015 Antall Herav flyktninger Andel av befolkningen Innvandrere Flyktninger Prosent Innvandrere – født i utlandet – to utenlandsfødte foreldre – fire

   Artikkel
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   den befolkningen som til enhver tid er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (DSF. Forskjellene i levekår mellom innvandrere, norskfødte barn med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, innenfor relevante grupper, sier mye om hvor vellykket eller mislykket integreringen i Norge er

   Artikkel
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 2: Analyser basert på mikrodata

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Stadig mest innvandring fra Polen

   Publisert:

   den befolkningen som til enhver tid er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (DSF befolkningen. På grunn av innvandringen, og ulik aldersspesifikk dødelighet for kvinner og menn, er det nå blitt et flertall menn i befolkningen i Norge

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 4/2016 Utlendingsdirektoratet (UDI) UDI og utlendingsforvaltningen Publisert: 14. desember 2016 Forfatter: Berit Gravdahl / Randi Wilskow Åpne og les artikkelen i PDF (434 KB) Forfatt

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016 Antall personer Somalia 28 300 Irak 22 154 Eritrea 17 592 Russland 17 058 Iran 16 462 Afghanistan 14 233 Kild

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene Antall personer Syria 9 143 Afghanistan 5 835 Eritrea 3 350 Irak 2 745 Iran 1 596 Etiopia 1 374 Statsløs 1 228 Som

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i p

   Artikkel