Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 672 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   0,5 prosentpoeng fra 2019. Av hele befolkningen i Norge utgjør personer med flyktningbakgrunn nå

   Artikkel
  • Økt arbeidsinnvandring i fjor

   Publisert:

   98.7 58.8 2017 87.7 91.9 99.0 67.0 2018 93.4 94.6 99.8 85.2 2019 98.5 99.2 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Mads Ivar Kirkeberg

   Artikkel
  • Oppgang i nettoinnvandringen

   Publisert:

   Oppgang i nettoinnvandringen Publisert: 28. april 2020 Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300. For

   Artikkel
  • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

   Publisert:

   særlig med hensyn til kvinner som har kommet for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

   Publikasjon
  • Sykefravær blant innvandrere

   Publisert:

   utgjør 1,6 prosent av alle innvandrere. Eldre innvandrere har høyere sykefravær enn øvrig befolkning Det er godt kjent at sykefravær enn resten av befolkningen. Høyeste sykefravær blant dem mellom 60-66 år finner vi blant innvandrere fra

   Artikkel
  • Nesten 15 prosent er innvandrere

   Publisert:

   nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

   Publisert:

   arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018 arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka 4. kvartal 2018 var det i alt registrert 103 051 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år utgjør en sysselsettingsandel på 50,9 prosent for flyktningene i alderen 15-66 år. Dette var høyeste nivå siden 2015. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent, dvs

   Publikasjon
  • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte

   Artikkel
  • Me vart 39 400 fleire i 2019

   Publisert:

   fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

   Artikkel
  • Flere innvandrere går i lære

   Publisert:

   øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden

   Artikkel
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrig befolkning og 110 per tusen for norskfødte med innvandrerforeldre. Med andre ord er det en overrepresentasjon på over femti prosent i forhold til øvrig befolkning, der raten er 380 siktelser per tusen menn i alderen 15-24 år

   Artikkel
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Overføringsflyktninger 2019

   Publisert:

   1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

   Publikasjon