Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 658 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

   Publisert:

   13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent. Forfatter 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent. Forfatter

   Artikkel
  • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre 1.0 2.0 Innvandrere 63.00 43.00 Befolkningen ellers 36.00

   Artikkel
  • Færre fekk tiltak frå barnevernet

   Publisert:

   28 til 27 per 1 000 barn med tiltak. I befolkninga var det i 2019 omtrent 75 500 innvandrarar i aldersgruppa 0-17

   Artikkel
  • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

   Publisert:

   . Med majoritetsbefolkning menes i denne artikkelen befolkningen unntatt innvandrere og mødrene i resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 87 prosent på samme tid. Disse andelene har

   Artikkel
  • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

   Publisert:

   . Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon. Befolkningen Innvandring Henvendelser om nasjonale framskrivinger nasjfram@ssb.no Astri Syse astri.syse

   Artikkel
  • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

   Publisert:

   oppnådde samme inntektsnivå som befolkningen for øvrig. I 2007 ble det fullført rundt 35 250 bachelor- og mastergrader ved norske øvrige befolkningen var sysselsettingsgraden større: I 2012 var 93 prosent sysselsatte, mens andelen sysselsatte i 2017 var 92 prosent

   Publikasjon
  • Svært svak folkevekst

   Publisert:

   statistikken Befolkning. Litt færre fødde, litt fleire døde Det vart fødd 13 000 born i første kvartal, og det registrerte utvandringar større enn det som er reelt i dette kvartalet. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug

   Artikkel
  • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

   En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005

   Publisert:

   både blant innvandrerne og i øvrig befolkning, der menn jevnt over har høyere inntekter. Øvrig befolkning øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter vi i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk

   Publikasjon
  • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   0,5 prosentpoeng fra 2019. Av hele befolkningen i Norge utgjør personer med flyktningbakgrunn nå

   Artikkel
  • Økt arbeidsinnvandring i fjor

   Publisert:

   98.7 58.8 2017 87.7 91.9 99.0 67.0 2018 93.4 94.6 99.8 85.2 2019 98.5 99.2 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Mads Ivar Kirkeberg

   Artikkel
  • Oppgang i nettoinnvandringen

   Publisert:

   Oppgang i nettoinnvandringen Publisert: 28. april 2020 Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300. For

   Artikkel
  • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

   Publisert:

   særlig med hensyn til kvinner som har kommet for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

   Publikasjon
  • Sykefravær blant innvandrere

   Publisert:

   utgjør 1,6 prosent av alle innvandrere. Eldre innvandrere har høyere sykefravær enn øvrig befolkning Det er godt kjent at sykefravær enn resten av befolkningen. Høyeste sykefravær blant dem mellom 60-66 år finner vi blant innvandrere fra

   Artikkel
  • Nesten 15 prosent er innvandrere

   Publisert:

   nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen

   Artikkel