Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 678 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

   Publisert:

   » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

   Publikasjon
  • Innvandrere bor trangere

   Publisert:

   . Den norske befolkningens boforhold er særlig interessant under koronapandemien, fordi man tilbringer mer tid hjemme, og boligen har blitt viktigere enn før. Innvandrere opplever dårlige boforhold oftere enn den øvrige befolkningen, og enkelte innvandrergrupper er overrepresentert blant de som har

   Artikkel
  • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

   Publisert:

   . Innvandrerne som gruppe skilte seg også fra den øvrige befolkningen i valg av utdanningsprogram og ved at det var en større andel eldre lærlinger. Tilsvarende andel for den øvrige befolkningen var kun 14 prosent. Andelen av innvandrerne som hadde

   Publikasjon
  • Økt tillit til innvandrere

   Publisert:

   løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

   Artikkel
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

   Publisert:

   Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Meir enn dobla medlemstal i den romersk-katolske kyrkja på ti år

   Publisert:

   . I same periode auka befolkninga i Noreg med 10 prosent ifølge SSBs befolkningsstatistikk. Frå 2019 til 2020 er dei tilsvarande tala ein auke i registrerte medlemmer på 3 prosent (678 400 til 697 300), med ein auke av den generelle befolkninga

   Artikkel
  • Integrering av innvandrere i Norge

   Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

   Publisert:

   tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . Vi sammenligner overføringsflyktninger med andre personer med flyktningbakgrunn, innvandrere og hele befolkningen befolkningen (36 prosent) og noe mindre enn for alle innvandrere samlet (48 prosent). Lavest andel er bosatt i Nordland og Møre og Romsdal (4 prosent hver). 5

   Artikkel
  • Innvandringa opp att i tredje kvartal

   Publisert:

   Innvandringa opp att i tredje kvartal Publisert: 23. november 2020 Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen. Forfattar: Ane Margrete Tømmerås Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal

   Artikkel
  • Stabile resultater i nasjonale prøver

   Publisert:

   mestringsnivåene i lesing på 8.trinn enn den øvrige befolkning, med henholdsvis 52 og 38 prosent) Innvandrere 14 34 52 Norskfødte med innvandrerforeldre 18 40 43 Den øvrige befolkning 35 44 22 2018 Innvandrere 16 35 50

   Artikkel
  • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

   Publisert:

   . kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent. kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent

   Artikkel
  • Innvandring og innvandrere i Norden

   En komparativ analyse

   Publisert:

   . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen gjennomgående mye lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen, 25 prosentpoeng i Sverige, 20 prosentpoeng i Danmark og Finland, og «bare

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

   Publisert:

   nivået for befolkningen i sammenlignbar alder mellom 20 og 50 år, men det skjer likevel en bedring i løpet av de 5 første årene etter programslutt. For 2013-kohorten utgjorde median husholdningsinntekt i 2014 om lag 56 prosent av tilsvarende inntekt til befolkningen i sammenlignbar alder

   Publikasjon
  • To av tre introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning etter fem år

   Publisert:

   . Til sammenligning var andel i arbeid eller utdanning i befolkningen i alderen 20 til 50 år langt kjønn for dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 (2013-kohorten) sammenliknet med befolkningen 20-50 år. Figur 1

   Artikkel
  • Færre familieinnvandringer i 2019

   Publisert:

   øvrige befolkningen, det vil si til noen som hverken er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er relativt få etablere familie med en person i den øvrige befolkningen. I alt har det vært 108 000 familieetableringer i perioden 1990-2019, i overkant av 46 000 til innvandrere og 57 000 til personer i øvrig befolkning. For å

   Artikkel