Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 682 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere

   Publisert:

   Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdanning enn innvandrere i samme alder Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdanning enn innvandrere i samme alder

   Artikkel
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

   Publikasjon
  • Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea

   Publisert:

   . arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet) ved utgangen av 2015. Det er omtrent 10 prosentpoeng lavere enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (85 prosent). – Aktivitetsnivået, og enn befolkningen ellers Yrkesinntekten til de enslige mindreårige flyktningene i aldersgruppen 18–29 år

   Artikkel
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Mannlege flyktningar kjem raskare i arbeid

   Publisert:

   Bosnia-Hercegovina ein skilnad mellom kjønna på berre 1,5 prosentpoeng, som er mindre enn i hele befolkninga

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

   Publikasjon
  • Én av fire innvandret til en flyktning

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerbakgrunn Familieetablering til øvrig befolkning I alt Russland 5372 800 4071 10252 Pakistan 3996 6154 207 10362 Filippinene 4915 866 innvandrer Familieetablering til norskfødt med innvforeldre Familieetablering til øvrig befolkning Gjenforening 1990 56 65 81 50 74 59 1991 55 61 81 75 72 52

   Artikkel
  • Én av fire innvandret til en flyktning - Familieinnvandring 1990-2016, etter familieinnvandringstype, i alt og til flyktninger- SSB

   Publisert:

   Familieinnvandring 1990-2016, etter familieinnvandringstype, i alt og til flyktninger Familieinnvandring i alt Familieetablering Gjenforening I alt Familie til flyktning I alt Familie til flyktnin

   Artikkel
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

   Publisert:

   . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

   Publikasjon
  • Lavere eierandel blant innvandrerne

   Publisert:

   . Siden mange kommer til landet i voksen alder, må en forvente at eierandelen er lavere sammenlignet med befolkningen ellers i samme alder. Men; dette innebærer også. Ingen heltrukken eierlinje Det at «bare» 60,4 prosent av personer med innvandrerbakgrunn bor i en bolig som husholdningen eier i 2016, mot 86,9 prosent i befolkningen for

   Artikkel
  • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

   Publisert:

   høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen. Det er fortsatt store variasjoner mellom innvandrere fra ulike land, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden tidlig 2000-tallet. Nedgangen er. Mohn Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge 2017

   Publisert:

   .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

   Publisert:

   utenfor arbeids- og utdanningsmarkedet En del mennesker i den norske befolkningen er til enhver tid ikke aktive på arbeidsmarkedet, noe som også gjelder

   Artikkel
  • Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

   Publisert:

   utenfor arbeids- og utdanningsmarkedet En del mennesker i den norske befolkningen er til enhver tid ikke aktive på arbeidsmarkedet, noe som også gjelder://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/mindre-kjonnsforskjeller-i-arbeid-og-utdanning Enes, A.W. (2017). Deltakere i introduksjonsordningen: Veien til

   Artikkel