Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 672 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

   Publisert:

   . mars 2019 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Forfatter: Kristina Strand Støren 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Færre er blitt norske statsborgere

   Publisert:

   Færre er blitt norske statsborgere Publisert: 26. mars 2019 I 2018 fikk 10 300 personer norsk statsborgerskap, som er over 50 prosent færre enn i 2017. Statsborgere fra Asia hadde den største nedgange

   Artikkel
  • Folk flest er positivt innstilt til innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17,7 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen av 2019. En stadig øvrige befolkningen er det en liten andel av dem med innvandrerbakgrunn som blir siktet for lovbrudd, men som gruppe er de overrepresentert i den norske kriminalstatistikken

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Lavere vekst i antall innvandrere

   Publisert:

   å finne et år med lavere tilvekst. Dette året ble det registrert en økning på 17 500 innvandrere. Innvandrere utgjorde 14,4 prosent av befolkningen i Norge per 1

   Artikkel
  • Stadig mindre innvandring

   Publisert:

   . Befolkning Innvandring Harald Utne harald.utne@ssb.no 40 02 00 37 Laila Holmen Lystad laila.holmen.lystad@ssb.no 40 81 13 31 Kåre Vassenden kare.vassenden

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2017

   Publisert:

   . Samme andel i befolkningen lå på 71,5 prosent. Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2017. Tall for flyktninger sammenliknes med hele befolkningen i alderen 15-66 år

   Publikasjon
  • 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

   Publisert:

   stønad per mottaker 15 prosent høyere enn i befolkningen ellers. Utbetalingene til sosialhjelp har høy andel sosialhjelpsmottak. I 2017 var det mer enn dobbelt så mange innvandrere fra Asia som fra Afrika i befolkningen, mens tallet på

   Artikkel
  • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

   Publisert:

   Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen Publisert: 28. januar 2019: Lars Dommermuth Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde litt over 3 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018

   Artikkel
  • Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   medfølgende foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017. Dette var en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent. Forfatter medfølgende foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017. Dette var en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent. Forfatter

   Artikkel
  • Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene - Overgang til norsk statsborgerskap etter innvandringsgrunnog verdensdel 1990-2017, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1990-2007

   Publisert:

   Overgang til norsk statsborgerskap etter innvandringsgrunn og verdensdel 1990-2017, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1990-2007 Familie Arbeid Flukt Utdanning Antall innvandrere som

   Artikkel
  • Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene

   Publisert:

   SSB analyse 2019/02: Overgang til statsborgerskap 1977-2017 Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene Publisert: 18. januar 2019 Antall utenlandske statsborgere som er innvilget nors

   Artikkel
  • Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet

   Publisert:

   Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet Publisert: 17. desember 2018 Endret: 17. desember 2018 11.30 Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er

   Artikkel
  • Norskfødte barn av innvandrere har lavere sysselsetting

   Publisert:

   : 19. desember 2018 I aldersgruppen 25-39 år har norskfødte med innvandrerforeldre lavere sysselsetting enn resten av befolkningen. Én av årsakene er at en norskfødte med innvandrerforeldre lavere sysselsetting enn resten av befolkningen. Én av årsakene er at en større andel menn i denne gruppen bare har grunnskole

   Artikkel
  • Hvor stor andel av befolkningen er født i utlandet?

   Publisert:

   Hvor stor andel av befolkningen er født i utlandet? Publisert: 5. desember 2018 I denne infografikken kan du sammenlikne Norge med utvalgte europeiske land. I statistikken Flytting kan du finne tall på årlig inn- og utvandring. Innvandring Befolkning Utdanning SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel