Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 701 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020

   Publisert:

   å etablere familie med noen som er bosatt i Norge er det flest som innvandrer til noen i den øvrige befolkningen (ikke innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre). Størrelsen og sammensetning varierer imidlertid med hensyn til om det er menn eller kvinner de kommer til i den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2020 2021 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,4 72,1 70,9 70,3 70,6 72,7 72,8 72,3 Menn 73,3 74,9 73,8 73,3 73,2 75,5 75,8

   Statistikk
  • 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

   Publisert:

   . Som hovedregel skal alle med opphold over 6 måneder registreres som bosatt. Lukk befolkningen, nettopp for å kunne si noe om innvandrerbakgrunn og graden av overrepresentasjon basert på andeler i befolkningen totalt sett

   Artikkel
  • Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

   Publisert:

   , bestående av 5 personer eller flere. 14 prosent av innvandrere som er 60 år eller eldre bor i en flerfamiliehusholdning mot fem prosent i den øvrige befolkningen både blant innvandrerkvinner og -menn sammenlignet med den jevnaldrende øvrige befolkningen. Mange eldre innvandrere er

   Publikasjon
  • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

   Publisert:

   0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe

   Statistikk
  • Høyere yrkesfaglig utdanning

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre 581 55,8 44,2 31,8 68,2 Den øvrige befolkningen 21 359 56,2 43,8 49,1 50,9 Fagfelt og varighet for studenter i Norskfødte med innvandrerforeldre 209 44,5 55,5 19,6 80,4 Den øvrige befolkningen 8 705 48,3 51,7 44,6 55,4 Varighet og fagfelt for fullførte

   Statistikk
  • Overføringsflyktninger 2020

   Publisert:

   hovedstadsområdet enn befolkningen generelt, men ikke i like stor grad som innvandrere generelt og andre flyktninger. Generelt ser vi at fordelingen mellom fylkene for overføringsflyktninger er noe mer lik fordelingen i hele befolkningen enn det som er tilfellet for innvandrere samlet og flyktninger i alt

   Publikasjon
  • Barna som vokser opp i lavinntekt

   Publisert:

   . Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på opplysninger hentet inn fra Skatteetaten, NAV år, og deretter definerer alle dem med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet for befolkningen i samme periode, som en lavinntektshusholdning. For å

   Artikkel
  • Befolkning

   Publisert:

   Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet i Noreg Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 3. kvartal 2021 3

   Statistikk
  • Karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

   Publisert:

   øvrige befolkningen 7,3 17,2 43,0 21,5 11,0 7,8 15,3 42,4 23,5 10,9 6,9 21,0 39,2 22,3 10,6 Gutter Innvandrere 16,4 21,3 38,1 15,7 8,5 26,9 28,8 32,5 9,1 2,7 15,3 28,1 32,7 16,7 7,3 øvrige befolkningen 7,4 16,3 42,0 22,5 11,8 9,8 17,2 43,7 21,3 8,1 5,8 17,4 37,4 25,4 14,0 Jenter Innvandrere 13,6 21,0 38,6 17,1 9,7 20,2 28,0 33,0 13,2 5,6 20,8 32,0 32,0 11,2 4,0

   Statistikk
  • Nasjonale prøver

   Publisert:

   øvrige befolkningen 26,0 45,1 28,9 20,0 56,7 23,3 20,9 52,0 27,1 Gutter Innvandrere 26,2 45,4 28,4 44,8 45,8 9,4 29,2 48,1 22,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 17,1 49,7 33,2 36,9 52,4 10,7 25,2 51,6 23,3 Den øvrige befolkningen 22,5 45,7 31,8 22,8 56,3 20,8 16,5 49,9 33,6 Jenter Innvandrere 25,4 41,2 33,4 38,3 50,7 10,9 43,7 47,0 9,3

   Statistikk
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

   Publikasjon
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk