Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 692 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

   Publisert:

   (63 537 personer i alt) den samme andel av befolkningen som i 1983, mot 0,6 prosent (24 828) i 1960

   Publikasjon
  • EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen Publisert: 3. oktober 1994 Flyttingene i Europa er preget av at det er forholdsvis lite flytting mellom de fleste EU-land, m

   Artikkel
  • Hver 4. nordmann fjernkulturell bakgrunn om 100 år

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Hver 4. nordmann fjernkulturell bakgrunn om 100 år Publisert: 1. juni 1995 Om hundre år vil ca. hver fjerde nordmann ha bakgrunn fra et fjernkulturelt land. Forutsetningene for

   Artikkel
  • Innvandrere på flyttefot i Norge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere på flyttefot i Norge Publisert: 1. juni 1995 Andelen innvandrere som ankommer Oslo direkte, har avtatt i mange år. Dette har blitt kompensert ved at flere flytter t

   Artikkel
  • Norge for nordmenn?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Norge for nordmenn? Publisert: 1. juni 1995 Nordmenn blir mer skeptiske til innvandrere med tida, men ikke på alle områder. Ingen politiske partier kan gjøres ansvarlige for sp

   Artikkel
  • Over 200 000 innvandrere i Norge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Over 200 000 innvandrere i Norge Publisert: 1. juni 1995 Økningen i tallet på innvandrere bosatt i Norge var størst på slutten av 1980-tallet. Nær halvparten av innvandrerne er

   Artikkel
  • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

   Publisert:

   . Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter

   Artikkel
  • Inn i samfunnet?

   Flyktningkull i arbeid, utdanning og på sosialhjelp

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-4249-5 ISSN 1892-7513 Antall sider 84 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge

   Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

   Publikasjon
  • Flyktninger forblir, nordboere reiser hjem

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/4 Utvandring blant innvandrere Flyktninger forblir, nordboere reiser hjem Publisert: 1. desember 1997 Av innvandrerne som kom i perioden 1986-1990, var 43 prosent utvandret før u

   Artikkel
  • Utvandring blant innvandrere

   1975-1995

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (trykt) 82-537-4581-8 ISSN 1892-7513 Antall sider 160 Målform

   Publikasjon
  • Økende toleranse i gode tider?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/6 Holdninger til innvandrere og innvandring Økende toleranse i gode tider? Publisert: 1. desember 1998 Siden begynnelsen av 1990-tallet mener stadig flere at innvandrere bor ha s

   Artikkel
  • Innvandrerbarn i barnevernet

   Publisert:

   åtte av ti barnevernsklienter. Sett i forhold til befolkningen under 20 år, var det 17 pr. 1 000 "norske" barn som mottok barnevernstiltak

   Publikasjon
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   . Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere dårligere enn i befolkningen ellers. Forfatter: Arnt Even Hustad Åpne og les artikkelen i PDF (10.3 MB

   Artikkel
  • Norge et innvandringsland siden 1971

   Publisert:

   så kanskje komme til å flytte inn 190 000 flere enn det flytter ut. Grovt sett kan vi si at tre fjerdedeler av den befolkningen som Norge mistet på): Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? Statistiske analyser 20 Aktuelle befolkningstall 4,5 og 7 i 1998 og 8 i 1999 SSBs

   Artikkel