Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 36 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2020 2021 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,4 72,1 70,9 70,3 70,6 72,7 72,8 72,3 Menn 73,3 74,9 73,8 73,3 73,2 75,5 75,8

   Statistikk
  • Holdninger til innvandrere og innvandring

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe

   Statistikk
  • Høyere yrkesfaglig utdanning

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre 581 55,8 44,2 31,8 68,2 Den øvrige befolkningen 21 359 56,2 43,8 49,1 50,9 Fagfelt og varighet for studenter i Norskfødte med innvandrerforeldre 209 44,5 55,5 19,6 80,4 Den øvrige befolkningen 8 705 48,3 51,7 44,6 55,4 Varighet og fagfelt for fullførte

   Statistikk
  • Befolkning

   Publisert:

   Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet i Noreg Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 3. kvartal 2021 3

   Statistikk
  • Karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

   Publisert:

   øvrige befolkningen 7,3 17,2 43,0 21,5 11,0 7,8 15,3 42,4 23,5 10,9 6,9 21,0 39,2 22,3 10,6 Gutter Innvandrere 16,4 21,3 38,1 15,7 8,5 26,9 28,8 32,5 9,1 2,7 15,3 28,1 32,7 16,7 7,3 øvrige befolkningen 7,4 16,3 42,0 22,5 11,8 9,8 17,2 43,7 21,3 8,1 5,8 17,4 37,4 25,4 14,0 Jenter Innvandrere 13,6 21,0 38,6 17,1 9,7 20,2 28,0 33,0 13,2 5,6 20,8 32,0 32,0 11,2 4,0

   Statistikk
  • Nasjonale prøver

   Publisert:

   øvrige befolkningen 26,0 45,1 28,9 20,0 56,7 23,3 20,9 52,0 27,1 Gutter Innvandrere 26,2 45,4 28,4 44,8 45,8 9,4 29,2 48,1 22,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 17,1 49,7 33,2 36,9 52,4 10,7 25,2 51,6 23,3 Den øvrige befolkningen 22,5 45,7 31,8 22,8 56,3 20,8 16,5 49,9 33,6 Jenter Innvandrere 25,4 41,2 33,4 38,3 50,7 10,9 43,7 47,0 9,3

   Statistikk
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk
  • Uføretrygdede

   Publisert:

   Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Alderspensjonister

   Publisert:

   Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge kjønn og landbakgrunn Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Befolkningens utdanningsnivå

   Publisert:

   Beate Bartsch E-post: beate.bartsch@ssb.no tlf.: 40 81 14 96 Geir Nygård E-post: geir.nygard@ssb.no tlf.: 48 15 13 44

   Statistikk
  • Befolkningens utdanningsnivå

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Aldersgrupper og utdanningsnivå Aldersgrupper og utdanningsnivå1 2020 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt

   Statistikk
  • Adopsjoner

   Publisert:

   SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Christian Sørlien Molstad E-post: christian.molstad@ssb.no tlf.: 40 81 14

   Statistikk
  • Allmennlegetjenesten

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt. Konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt Antall konsultasjoner hos kontakt 585 314 3,8 Forebyggende kontakt 432 715 2,8 Andre diagnoser 4 789 351 30,8 Statistikken viser befolkningens

   Statistikk
  • Innvandrere etter innvandringsgrunn

   Publisert:

   Innvandrere etter innvandringsgrunnPublisert 25. mai 2021 2020 Endring i prosent Innvandring i alt siden 1990 2019 - 2020 2010 - 2020 I alt 24 438 -36,4 -51,8 931 958 Arbeid 11 137 -33,0 -53,1 319 9

   Statistikk