Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 452 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

   Publisert:

   Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (fem største grupper). 1 januar 2017. Utvalgte kommuner Kommune Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Oslo Innvandrere

   Artikkel
  • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

   Publisert:

   Innvandrere, etter landbakgrunn. 1970 og 2017. Absolutte tall 1. november 1970 1. januar 2017 Folkemengde i alt 3 866 468 5 258 317 Innvandrere i alt 57 041 724 987 Landbakgrunn Norden unntatt N

   Artikkel
  • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og alder. 30 største grupper. 1. januar 2017 Landbakgrunn I alt Alder 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67 år og eldre Norskfødte med innvandrerfor

   Artikkel
  • Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor

   Publisert:

   Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor Publisert: 23. mai 2017 I likhet med året før toppet eritreere listen over skifte til norsk statsborgerskap i 2016. Personer med opprinnelse fra Somalia,

   Artikkel
  • Bosniere – integreringsvinnerne?

   Publisert:

   . 35 prosent av bosnierne i Norge har høyere utdanning, mot 32 prosent i den norske befolkningen generelt. 35 prosent av bosnierne i Norge har høyere utdanning, mot 32 prosent i den norske befolkningen generelt

   Artikkel
  • Er det de friskeste innvandrerne som kommer til Norge?

   Publisert:

   . oktober 2016 Vi skal alle dø en gang… Innvandrere har rundt 20 prosent lavere døde­lighet enn den øvrige befolkningen i Norge. Bare innvandrere med svært lang botid har en høyere dødelighet enn den øvrige befolkningen. Forfatter: Astri Syse Åpne og les artikkelen i PDF

   Artikkel
  • Hvor mange med bakgrunn fra Colombia bor i Norge?

   Publisert:

   . Innvandrere fra Colombia har også høyere utdanningsnivå enn innvandrere generelt, og hele befolkningen sett under ett (figur 6. kvartal 2015 Sysselsatte Innvandrere fra Colombia 59.9 Flukt 44.8 Utdanning 57.6 Familie 53.4 Arbeid 74.3 Innvandrere 60.3 Hele befolkningen

   Artikkel
  • Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger

   Publisert:

   Enslige mindreårige flyktninger 1996-2016 Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger Publisert: 5. april 2017 Både i 2015 og 2016 har over 1000 personer blitt bosatt som enslige mindreårige

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   utgjør bare 0,6 prosent av hele Norges befolkning. Ved forrige årsskifte talte de 31 500 personer. Det utgjør i alt mer enn sju av ti irakere i Norge. I disse tre fylkene utgjør de henholdsvis 1,5, 1,2 og 0,7 prosent av befolkningen. På kommunenivå

   Artikkel
  • Statsløse: mange i verden, få i Norge

   Publisert:

   tak i data om statsløshet. Den beste kilden er folketellinger, som samler informasjon om hele befolkningen, også for små statsløshet er intervjuundersøkelser, enten av et tilfeldig utvalg av befolkningen eller bare av statsløse

   Artikkel
  • Hvor mange får familien til Norge?

   Publisert:

   Dzamarija M. T., & Sandnes, T. (2016). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 (Rapporter 2016/39). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler foreldre (Notater 2007/58). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/enslige-mindreaarige-asylsokere-og-gjenforening-med-foreldre

   Artikkel
  • Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015

   Publisert:

   2015/52). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2015 Brochmann, G. (2014 innvandringsgrunn, 1. januar 2016. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar/2016-06-17 Utlendingsdirektoratet. (2016). Statistikk og analyse

   Artikkel
  • Rekordmange mennesker på flukt

   Publisert:

   nær 20 prosent av befolkningen i landet flyktninger. Hvordan telles flyktninger og

   Artikkel
  • Flyktninger som får familien til Norge

   Publisert:

   Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 Flyktninger som får familien til Norge Publisert: 14. desember 2016 141 300 flyktninger som kom til Norge i perioden 1900-2015 førte til at 45 100 fami

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i p

   Artikkel