Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 452 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økt arbeidsinnvandring i fjor

   Publisert:

   98.7 58.8 2017 87.7 91.9 99.0 67.0 2018 93.4 94.6 99.8 85.2 2019 98.5 99.2 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Mads Ivar Kirkeberg

   Artikkel
  • Oppgang i nettoinnvandringen

   Publisert:

   Oppgang i nettoinnvandringen Publisert: 28. april 2020 Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300. For

   Artikkel
  • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

   Publisert:

   særlig med hensyn til kvinner som har kommet for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Sykefravær blant innvandrere

   Publisert:

   utgjør 1,6 prosent av alle innvandrere. Eldre innvandrere har høyere sykefravær enn øvrig befolkning Det er godt kjent at sykefravær enn resten av befolkningen. Høyeste sykefravær blant dem mellom 60-66 år finner vi blant innvandrere fra

   Artikkel
  • Nesten 15 prosent er innvandrere

   Publisert:

   nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

   Publisert:

   arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018 arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka 4. kvartal 2018 var det i alt registrert 103 051 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som

   Artikkel
  • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte

   Artikkel
  • Me vart 39 400 fleire i 2019

   Publisert:

   fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

   Artikkel
  • Flere innvandrere går i lære

   Publisert:

   øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden

   Artikkel
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrig befolkning og 110 per tusen for norskfødte med innvandrerforeldre. Med andre ord er det en overrepresentasjon på over femti prosent i forhold til øvrig befolkning, der raten er 380 siktelser per tusen menn i alderen 15-24 år

   Artikkel
  • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

   Publisert:

   Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

   Artikkel
  • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   –39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder

   Artikkel
  • Stadig mindre folkeauke

   Publisert:

   statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Færre på heltid blant innvandrere

   Publisert:

   lønnstakere i resten av befolkningen (også omtalt som majoriteten). Da datagrunnlaget bare har opplysninger om arbeidstid for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge

   Artikkel
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel