Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 465 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det

   Publisert:

   . Tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner er høy, mens tilliten til medmennesker er lavere enn i befolkningen som helhet. Den ferske. Tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner er høy, mens tilliten til medmennesker er lavere enn i befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor

   Publisert:

   Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor Publisert: 23. mai 2017 I likhet med året før toppet eritreere listen over skifte til norsk statsborgerskap i 2016. Personer med opprinnelse fra Somalia,

   Artikkel
  • Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger

   Publisert:

   Enslige mindreårige flyktninger 1996-2016 Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger Publisert: 5. april 2017 Både i 2015 og 2016 har over 1000 personer blitt bosatt som enslige mindreårige

   Artikkel
  • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

   Publisert:

   . Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene Antall personer Syria 9 143 Afghanistan 5 835 Eritrea 3 350 Irak 2 745 Iran 1 596 Etiopia 1 374 Statsløs 1 228 Som

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i p

   Artikkel
  • Statsløse: mange i verden, få i Norge

   Publisert:

   Statsløse i Norge Statsløse bosatt i Norge Fødte statsløse i Norge Statsløse innvandringer Statsløse utvandringer Overgang fra statsløshet til norsk statsborgerskap Statsløse asylsøkere 2000 375 19

   Artikkel
  • Irakere i Norge – et demografisk portrett

   Publisert:

   De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016 Antall personer Somalia 28 300 Irak 22 154 Eritrea 17 592 Russland 17 058 Iran 16 462 Afghanistan 14 233 Kild

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Enslige mindreårige asylsøkere 2015, etter statsborgerskap Afghanistan 3537 Eritrea 735 Etiopia 145 Irak 80 Iran 40 Marokko 22 Pakistan 29 Somalia 144 Statsløs 59 Sudan 26 Syria 574 Andre 89 I alt 5 4

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Enslige mindreårige asylsøkere 1.1-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 128 Eritrea 47 Etiopia 21 Marokko 22 Syria 25 Andre 77 I alt 320 Kilde: UDI. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader 2015 etter statsborgerskap Afghanistan 7000 Albania 431 Algerie 105 Bangladesh 180 Egypt 335 Eritrea 2 942 Etiopia 686 Irak 3 001 Iran 1 346 Kosovo 171 Marokko 143 Libanon 157 Nigeria 132

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader fra 2015 som ikke er realitetsbehandlet i Norge per 31. januar 2017, etter grunn Statsborgerskap1 Ikke realitetsbehandlet i alt Dublin II-forordningen Trukket Henlagt Trygt tredjeland 1St

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Asylsøknader 1.1.-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 373 Albania 130 Eritrea 586 Etiopia 158 Irak 215 Iran 132 Somalia 154 Statsløs 158 Syria 529 Andre 1 025 I alt 3 460 Kilde: UDI. SSBs in

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Hvor asylsøkerne fra 2015 oppholder seg per 31. januar 2017 I mottak 8447 Bosatt 11 189 Privat adresse eller ukjent oppholdssted i Norge eller utlandet 6 672 Reist assistert 1 576 Uttransportert av PU

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   Beboere i mottak fordelt på status i søknad 30.06.2015 31.12.2015 31.10.2016 31.12.2016 Med sak til behandling i UDI eller UNE 4 636 22 837 8 864 6 324 Med tillatelse, skal bosettes 5 167 3 320 5 12

   Artikkel