Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 472 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Overføringsflyktninger 2020

   Publisert:

   hovedstadsområdet enn befolkningen generelt, men ikke i like stor grad som innvandrere generelt og andre flyktninger. Generelt ser vi at fordelingen mellom fylkene for overføringsflyktninger er noe mer lik fordelingen i hele befolkningen enn det som er tilfellet for innvandrere samlet og flyktninger i alt

   Artikkel
  • Barna som vokser opp i lavinntekt

   Publisert:

   . Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på opplysninger hentet inn fra Skatteetaten, NAV år, og deretter definerer alle dem med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet for befolkningen i samme periode, som en lavinntektshusholdning. For å

   Artikkel
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

   Artikkel
  • Nå er vi over 5,4 millionar

   Publisert:

   Nå er vi over 5,4 millionar Befolkninga auka med nesten 3 400 personar i 2. kvartal. Det var nok til at vi passerte 5,4 millionar innbyggjarar frå statistikken Befolkning. Talet på utvandringar var svært høgt, men dette skuldast i stor grad etterregistreringar av utvandringar som eigentleg har skjedd i tidlegare kvartal

   Artikkel
  • Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

   Publisert:

   gjennomførte i mars 2020 en omfattende undersøkelse av livskvaliteten i den norske befolkningen: økningen av covid-19 smitte i befolkningen og de omfattende tiltakene for å redusere smittespredningen

   Artikkel
  • Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

   Publisert:

   større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre. De deltar i utdanning på lik linje med den øvrige befolkningen, men har i gjennomsnitt lavere karakterer i grunnopplæringen

   Artikkel
  • Mer bofaste flyktninger

   Publisert:

   får oppholdstillatelse her i landet, blir ofte bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/store-inntektsforskjeller-blant-enslige-mindrearige-flyktninger Ordemann, Adrian Haugen (2017): Monitor for

   Artikkel
  • Innvandrere mest rammet av koronatiltakene

   Publisert:

   Innvandrere mest rammet av koronatiltakene Publisert: 27. mai 2021 En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020 større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020

   Artikkel
  • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

   Publisert:

   0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

   Artikkel
  • Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger/aar). Mange flytter ut av landet igjen Mange av dem som innvandrer til Norge, flytter ut igjen av ulike årsaker

   Artikkel
  • Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

   Publisert:

   høgare enn i same periode i 2020, viser dei ferske tala frå statistikken Befolkning://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128/korrespondanser/619 Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Visualisering av dødeligheita

   Artikkel
  • To av tre i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

   Publisert:

   . Befolkningen Innvandring Utdanning Kari Kraakenes kari.kraakenes@ssb.no 40 90 24 23 Harald Lunde harald.lunde

   Artikkel
  • Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

   Publisert:

   inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn sammenligning var det tilsvarende tallet noe lavere for andre mindreårige flyktninger med 78 prosent, og noe høyere i befolkningen i samme alder med 86 prosent (se

   Artikkel
  • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

   Publisert:

   : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

   Publisert:

   øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i økende grad samles i og rundt kommunesenteret. Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl

   Artikkel