Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 187 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvem mangler en økonomisk buffer?

   Publisert:

   være mer enn bankinnskudd Inntekts- og formuesstatistikken kan vise hvem i befolkningen som er økonomisk sårbare. Selv om brede lag av befolkningen er berørt av den økonomiske krisen som følger av pandemien, viste tidlige analyser av koronakrisen at personer med lav

   Artikkel
  • Slik måler SSB ulikhet

   Publisert:

   », og hvordan inntektene er fordelt i befolkningen. Forfatter: Jon Epland / Nina Tuv SSB bruker hovedsakelig tre forskjellige mål på inntektsulikhet», og hvordan inntektene er fordelt i befolkningen. Forfatter: Jon Epland / Nina Tuv De forskjellige ulikhetsmålene bidrar til å

   Artikkel
  • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

   Publisert:

   både resten av befolkningen og med voksne norskfødte av innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjellen fremtredende økonomiske vansker og dårlige boforhold, sammenlignet med både resten av befolkningen og med voksne

   Artikkel
  • Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

   Publisert:

   . Det er likevel enkelte grupper som i større grad opplever fattigdomsproblemer enn befolkningen generelt, slik som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavinntektsgrupper og enslige forsørgere. Det har vært en betydelig levekårsutfordringer enn barnefamilier generelt eller befolkningen generelt? 1 av 4 barnefamilier med lav inntekt mangler minst ett materielt gode De aller fleste har råd til å

   Artikkel
  • Mer bærekraftige matvaner på landet

   Publisert:

   sin side konkrete anbefalinger om sammensetningen av et kosthold for å sikre bærekraftig matproduksjon og god helse for hele jordens befolkning får dekket sitt daglige kaloribehov. Om lag 40 prosent av befolkningen bor i husholdninger som konsumerer for få kalorier

   Artikkel
  • Aleneboende minstepensjonister har lite å rutte med

   Publisert:

   vært spesielt god for den eldre befolkningen i denne perioden. Personer over 60 år har hatt en realvekst i inntekt etter skatt færre eldre med lavinntekt For noen år tilbake var eldre mer utsatt for lavinntekt enn resten av befolkningen, men den gode inntektsutviklingen de siste ti

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

   Publisert:

   tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017 dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer

   Publikasjon
  • Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015

   Publisert:

   høyest og lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet, finner vi at de ti prosentene av befolkningen med under 60 prosent av medianinntekten etter skatt per forbruksenhet i befolkningen, holdt seg også på samme nivå

   Artikkel
  • 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt - Utdanningsnivå og innvandrerbakgrunn blant lønnstakerhusholdninger,uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 2017

   Publisert:

   ) Den øvrige befolkningen 74 67 80 67 81 36 87 71 Innvandrere i alt 24 31 18 31 18 62 12 28 Herav

   Artikkel
  • Vi bruker boligen som sparegris

   Publisert:

   . Så er det selvfølgelig en del av befolkningen som til tross for minstesikringen i pensjonssystemet vil ende opp med ganske lav pensjon, og som kunne trenge å

   Artikkel
  • Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

   Publisert:

   , ifølge SSBs inntekts- og formuesstatistikk. Gini-koeffisienten er et mål på hvordan all samlet inntekt er fordelt innad i en befolkning, og vil alltid. – Skaun har en ung befolkning med mange barnefamilier og lav andel aleneboende. Det trekker ofte i retning av mindre ulikhet. Samtidig er det få

   Artikkel
  • Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

   Publisert:

   stor for innvandrerbarn – 38,0 prosent. Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør bare om lag 16 prosent av alle barn i befolkningen (over en treårsperiode tydelige forskjeller etter hvilken landbakgrunn de har. Barn med bakgrunn fra India har for eksempel en lavinntektsandel som ligger om lag 1 prosentpoeng under gjennomsnittet for befolkningen. Den

   Artikkel
  • Høy inntektsvekst for eldre

   Publisert:

   Inntekter i den eldre befolkningen Høy inntektsvekst for eldre Publisert: 27. juni 2019 Eldre har de siste 10 som var 60 år i 2007 til de er 70 år i 2017. 60-åringene har, i likhet med resten av befolkningen, de siste 17 årene opplevd en god inntektsøkning

   Artikkel
  • Gjelden til norske familier vokser mindre enn før

   Publisert:

   kartlegge husholdningenes sårbarhet i forhold til renteøkninger. Småbarnsforeldre har økt gjelden mest Den yngre delen av den voksne befolkningen har

   Artikkel
  • Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling

   Publisert:

   (P90/P10), finner vi imidlertid at ulikheten økte litt i 2017. Flere i lavinntektsgruppen 11,2 prosent av befolkningen bodde i en husholdning med lavinntekt i 2017

   Artikkel