Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntektsandelen til Norges rikeste er mer enn doblet siden 1990

   Publisert:

   . Man må hele 60 år tilbake i tid for å finne så mye rikdom konsentrert i én prosent av befolkningen, viser nye beregninger. Forfatter. Man må hele 60 år tilbake i tid for å finne så mye rikdom konsentrert i én prosent av befolkningen, viser nye beregninger. Forfatter

   Artikkel
  • Økt forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   å understreke at forbruksnivået ikke er kontrollert for andre egenskaper ved befolkningen, som for eksempel at befolkningen i Longyearbyen har et høyere utdanningsnivå enn i Norge for øvrig økende i Longyearbyen, mens andelen enpersonshusholdninger er økende på fastlandet. Imidlertid er befolkningens sammensetning fortsatt annerledes enn

   Artikkel
  • Har utjevningen stoppet opp?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/1 Har utjevningen stoppet opp? Publisert: 1. mars 1996 Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB) Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007

   Publisert:

   vært for disse gruppene siden midten av 1990-årene. Lavinntekt I 2005 hadde om lag 10 prosent av den norske befolkningen (studenter utelatt). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Flere økonomisk utsatte barn

   Publisert:

   0,5 prosentpoeng fra 2012. Figur 1 viser at utviklingen for barn har vært klart forskjellig fra utviklingen i befolkningen generelt økning i befolkningen som helhet. Barn har gått fra å være en gruppe med klart mindre risiko for å

   Artikkel
  • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

   Publisert:

   , sammenfallende med finanskrisen (se figur 1). Det andre trekket er at når ledigheten øker, så øker den relativt mer for innvandrerne enn for den øvrige befolkningen grunner til dette, blant annet at sysselsatte innvandrere fordeler seg på næringer på en annen måte enn den øvrige befolkningen. Figur 1 Foruten den

   Artikkel
  • Innvandrere og inntekt

   Publisert:

   . oktober 2006 Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet når gjennomsnittsinntekten i befolkningen i Norge. Forfatter: Siv Irene Pedersen Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Mange låner mye

   Publisert:

   større enn for befolkningen som helhet. Religiøse «forbud» mot lån og gjeld ser ikke ut til å svært mye, noen vil si over evne, og dem som låner lite eller ikke noe, er større enn for befolkningen som helhet. Religiøse «forbud» mot

   Artikkel
  • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

   Publisert:

   . I husholdninger med inntil to barn er andelen vanskeligstilte mindre eller lik andelen i befolkningen generelt. Nesten tre av fire norskfødte er under 16 år. Generelt har innvandrere en annen demografisk struktur enn resten av befolkningen

   Artikkel
  • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

   Publisert:

   «den typiske inntekten» i samfunnet, er det i dag vanlig å definere en slik lavinntektsgrense ut fra en relativ avstand til medianinntekten i befolkningen, for eksempel det at utviklingen for barn har vært klart forskjellig fra utviklingen i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Minst 90 000 personer med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . I henhold til internasjonal praksis er lavinntektsgrensen konstruert ut i fra ulike avstander, for eksempel 50 eller 60 prosent, til medianinntekten for hele befolkningen. Men selv etter å ha definert en lavinntektsgrense gjenstår det problemer med å måle forekomsten av lavinntekt i befolkningen

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2007

   Publisert:

   overføringer utgis annethvert år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2007

   Publisert:

   . • Innvandrere er mer utsatt for vedvarende økonomisk fattigdom og økonomisk langtidsfattigdom enn befolkningen for øvrig. Etter OECDs øvrige befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Etter EUs målemetode er det henholdsvis 19, 27 og 3 prosent langtidsfattige i de samme gruppene

   Publikasjon
  • Godt klima for forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   . Samtidig har Svalbard fått et boligmarked med mulighet for privat boligbygging. De økonomiske rammebetingelsene for befolkningen er også under endring. Befolkningen i Longyearbyen har dessuten et generelt høyere utdanningsnivå enn befolkningen på fastlandet. Vi vet at høyere utdanning gjerne gir

   Artikkel
  • Luksus for alle? : Produksjon av naturopplevelser med bruk av fritidsutstyr

   Publisert:

   ? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å

   Artikkel