Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tjener bedre enn foreldrene

   Publisert:

   gjør det mulig å studere mindre grupper i befolkningen. Inntektsstatistikken for 2016 er

   Artikkel
  • Norge blant de beste i EU-klassen

   Publisert:

   færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2009

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2007). I tillegg gir den gamle OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • BSU mindre populært enn før

   Publisert:

   , østlendingene minst Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde 4,5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2009). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa

   Publisert:

   . oktober 2007 Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Åpne og les artikkelen i PDF Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

   Publisert:

   råd til ferie Publisert: 8. april 2016 Barnefamilier har generelt bedre levekår enn befolkningen som helhet levekår enn befolkningen som helhet. Men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode barneselskap. Flere sliter med å dekke

   Artikkel
  • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

   Publisert:

   øker i befolkningen, og innførte blant annet fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år

   Artikkel
  • Inntektsforskjellene øker blant barnefamiliene

   Publisert:

   økende antall barn i lavinntektshusholdninger. Forfatter: Jon Epland / Mads Ivar Kirkeberg I likhet med befolkningen sett under ett har også. I hele befolkningen økte medianinntektene med vel 30 prosent i samme periode

   Artikkel
  • Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten

   Publisert:

   økonomiske aktører, men i Pikettys modell er både effekten av befolkningens utdanning og rollen til offentlige og private institusjoner uten betydning fordelingen av den delen av markedsinntektene som tilfaller resten av befolkningen. Slik informasjon kan oppnås ved å

   Artikkel
  • Innvandrere blir værende i fattigdom

   Publisert:

   værende i fattigdom Publisert: 28. februar 2011 Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for. Men likevel opplever mange innvandrere vedvarende fattigdom. Forfatter: Manudeep Bhuller / Rolf Aaberge Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for

   Artikkel
  • Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt

   Publisert:

   under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger

   Artikkel
  • Utlignet skatt etter alder

   Publisert:

   . Gruppen deles inn i ti like store undergrupper, såkalte desiler. 1. desil omfatter de 10 prosent av befolkningen med lavest bruttoinntekt, tilsvarende omfatter desil 10 de 10 prosentene av befolkningen som har høyest bruttoinntekt. Halve formuesskatten betales av de 5 prosent med høyest inntekt Tabell 2 viser formuesskatten og bruttoinntekten hos ulike persentiler av befolkningen ut fra størrelsen på bruttoinntekten

   Artikkel
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde nesten 5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2008). I tillegg gir den gamle OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon