Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 203 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   overrepresenterte blant dei med låg inntekt samanlikna med heile befolkninga. Skilnaden mellom tenåringsmødrer og andre mødrer er derimot ikkje like stor som i heile befolkninga. Medan 57 prosent av tenåringsmødrene blant mødrer med ikkje-vestleg bakgrunn har ei hushaldsinntekt i lågaste kvintil, er det tilsvarande talet for

   Artikkel
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002

   Dokumentasjons- og tabellrapport

   Publisert:

   Notater 2004/26 Dokumentasjons- og tabellrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 Publisert: 29. april 2004 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De

   Publikasjon
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   : har de fattige oftere materielle levekårsproblemer og sosialt ekskludert enn resten av befolkningen. De franske politikerne erkjente at en betydelig andel av befolkningen hadde svært dårlige levekår, til tross for mange

   Artikkel
  • Færre med lav inntekt over tid

   Publisert:

   . Mens 2,4 prosent av befolkningen i treårsperioden 1996-1998 hadde vedvarende lavinntekt, var tilsvarende andel 2,2 prosent for årene 1999-2001 ha vedvarende lavinntekt som var lavere enn befolkningen generelt. En annen gruppe, der det også ble noen

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Slike inntekter tilfaller i stor grad den rikeste tidelen av befolkningen. Det at den rikeste tidelen mottar en mindre del av totalinntekten i 2001 enn tidligere, har likevel ikke forbruksenhet som er lavere enn halvparten av medianinntekten i befolkningen. Denne andelen har endret seg lite de siste årene. Ifølge dette

   Artikkel
  • Kvinner eier leiligheter - menn eier alt annet

   Publisert:

   på den mannlige delen av befolkningen. Menn sitter også på 80 prosent av verdipapirene som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS

   Artikkel
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   . Det er benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der lavinntekt blir definert ut fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (medianinntekten

   Publikasjon
  • Mor i jobb viktigste forsikring mot lav inntekt

   Publisert:

   . Lav inntekt Lavinntektsgrensen her går ved 50 prosent av middelinntekten til befolkningen for øvrig. For å

   Artikkel
  • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

   Publisert:

   øvrige kommuner 1 Hele befolkningen 1986 50 prosent 3,1 3,4 3,2 2,7 4,4 60 prosent 8,9 9,5 8,0 8,1 13,1 70 prosent 17,5 15,2 15,8 17,0 22,5 1996 50 prosent 4,5 6,8 4,0 19 prosent av den totale inntekten til hele befolkningen i byen. Ti år senere hadde denne andelen økt til 27,2 prosent. I samme tidsperiode falt andelen

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   gi sin formue videre til sine etterkommere. Forfatter: Elin Halvorsen Norge står i likhet med mange industrialiserte land overfor en aldrende befolkning. Hva blir konsekvensene for den samlede sparingen når vi får en relativt større andel eldre i befolkningen

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen omfatter derimot i liten grad en måling av befolkningens økonomiske levekår med unntak av noen finne gode nok muligheter i statistikken til å kunne identifisere "tilsvarende grupper på fastlandet". Befolkningen på Svalbard

   Artikkel
  • "Hvor stor var din inntekt i fjor?"

   Publisert:

   voksne befolkningen (ca. 180 000 kroner i 1996), det vil si i inntektsintervallet fra 150 000 til 200 000 kroner, var det for eksempel bare 63 prosent som igjen bekreftet at folk, når de blir spurt, har en tendens til helst å oppgi at de har en inntekt nær "gjennomsnittet" i befolkningen. For de med relativt

   Artikkel
  • Minst 90 000 personer med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . I henhold til internasjonal praksis er lavinntektsgrensen konstruert ut i fra ulike avstander, for eksempel 50 eller 60 prosent, til medianinntekten for hele befolkningen. Men selv etter å ha definert en lavinntektsgrense gjenstår det problemer med å måle forekomsten av lavinntekt i befolkningen

   Artikkel
  • Reduserte forskjeller

   Publisert:

   levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fortsatt lavere levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Les rapporten "Pris, forbruk og inntekt: økonomiske levekår på

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   . mai 2002 For hundre år siden utgjorde de fattige mellom 5 og 6 prosent av den norske befolkningen. Et nokså at mellom 4 og 6 prosent av befolkningen tilhører det vi kaller lavinntektsgruppen

   Artikkel