Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 203 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   inntektsnivået i landet som referanse. En ofte benyttet metode er å definere alle personer med en inntekt mindre enn 50 prosent av gjennomsnittsinntekten eller medianinntekten i befolkningen sett under ett (se egen boks), som økning i det generelle inntektsnivået i befolkningen, også må reflekteres i nivået på husholdningsinntektene til personene nederst i fordelingen, for at det ikke skal bli flere med lav inntekt

   Artikkel
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne

   Inntektsregnskap for personer

   Publisert:

   . Hensikten med rapporten er å sammenligne individuelle inntektsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne med inntektsforholdene i befolkningen i alt. Vi ser på forsørgelse enn befolkningen i alt. Gjennomsnittlig samlet inntekt fra inntektsregnskapet viser at personer med nedsatt funksjonsevne har om lag 75 prosent av inntekten sammenlignet med

   Publikasjon
  • Bondenes kontroversielle inntektsgrunnlag

   Publisert:

   næringsinntektene sine (Løwe 2004c). Uansett om misnøyen er "riktig" eller ikke, bør den tas på alvor sett i lys av at et stort og stabilt flertall av befolkningen mener at jordbruket til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår på linje med den øvrige befolkningen". Den neste stortingsmeldingen om

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2005

   Publisert:

   år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen, samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Større inntektsforskjeller

   Publisert:

   økte. I 2003 hadde den rikeste tidelen av befolkningen 6,5 ganger høyere inntekt enn den fattigste tidelen. Går vi ti økte. I 2003 hadde den rikeste tidelen av befolkningen 6,5 ganger høyere inntekt enn den fattigste tidelen. Går vi ti

   Artikkel
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2005/41 Dokumentasjonsrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 Publisert: 26. september 2005 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Undersøkelsen o

   Publikasjon
  • Hvor mye inntektsskatt betaler vi?

   Publisert:

   størstedelen av befolkningen, det vil si at skatteandelen øker med stigende inntekt. Firedelen med lavest bruttoinntekt (under 130 000. Til sammenligning mottok de tre fjerdedeler av befolkningen med lavest bruttoinntekt

   Artikkel
  • God inntektsutvikling for barnefamiliene

   Publisert:

   Valgaktuelt 2005 God inntektsutvikling for barnefamiliene Publisert: 17. august 2005 De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste økt med 100 000 kroner. Forfatter: Mads Ivar Kirkeberg / Jon Epland De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste

   Artikkel
  • Veier inn i og ut av fattigdom

   Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold

   Publisert:

   . Ved bruk av EU sin lavinntektsdefinisjon finner vi at 22 prosent av befolkningen hadde inntekter under lavinntektsgrensen minst en gang i løpet av. Slik vi definerer mobilitet finner vi at om lag 2 prosent av befolkningen var "nyankomne" i lavinntektsgruppen fra den ene

   Publikasjon
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   mål og strategier for bekjempelse av fattigdom. I beskrivelsen ble det anslått at om lag 2,3 prosent av befolkningen hadde en samlet på at yngre, enslige forsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppen fattige sammenliknet med befolkningen for øvrig

   Artikkel
  • Fra mat til bolig

   Publisert:

   vært en sterk urbanisering, i større grad enn i Norge har befolkningen flyttet inn til mer bymessige områder

   Artikkel
  • Menn og kvinner bruker pengene ulikt

   Publisert:

   forbruksundersøkelser i 1958, 1967 og 1973 Les mer : Temaside om befolkning Forbruksundersøkelsen Likestilling SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Nordmenn spiser minst kjøtt

   Publisert:

   kjøttet befolkningen oftest har på sin middagstallerken. Men nordmennene spiser derimot mest fisk av alle

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Ulikheten i inntektsfordelingen ser fortsatt ut til å øke, i 2002 har den rikeste tidelen av befolkningen 6,6 ganger. Ulikheten i inntektsfordelingen ser fortsatt ut til å øke, i 2002 har den rikeste tidelen av befolkningen 6,6 ganger

   Artikkel